PRM / Ny pulje giver 72 mio. kroner til velfærdsteknologi, der frigiver tid hos pleje- og sundhedspersonale

  Pressemeddelelse fra Center for Offentlig-Privat Innovation

  Flere ældre og multisyge borgere. Mangel på arbejdskraft.

  Velfærdssektoren er under pres. Velfærdsteknologiske løsninger kan spille en væsentlig rolle i at løse udfordringerne – blandt andet ved at frigive tid hos pleje- og sundhedspersonalet.

  Erhvervsstyrelsen udmønter derfor i en ny pulje 72 mio. kroner til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger. Pengene går til samarbejder mellem offentlige aktører, fx kommuner og regioner, og private virksomheder.

  For at få større skala og effekt ud af pengene har Erhvervsstyrelsen og CO-PI i samarbejde etableret et frivilligt tilbud om sparring og processtøtte.

  Ny pulje et tiltrængt gennembrud

  Den nye pulje åbner onsdag den 24. maj.

  Puljen er målrettet velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet.

  Pia Gjellerup, direktør i CO-PI:

  “Manglen på medarbejdere på plejehjem og hospitaler er et ‘vildt problem’, som både kræver innovation på den store klinge og et omfattende arbejde med at tage nye løsninger i brug hos borgere og medarbejdere. Men alt for ofte er fokus på skala og implementering sørgeligt fraværende, når forskellige gode givere deler penge ud. Hér er Erhvervsstyrelsens nye pulje et tiltrængt gennembrud.”

  Skaber retning for udviklingen

  CO-PI’s tilbyder bistand og individuelle sparringsforløb både før ansøgningen og efter et eventuelt støttetilsagn.

  Tilbuddet er målrettet offentlige ansøgere, for eksempel kommuner og regioner, der overvejer at søge midler til at gennemføre et innovativt indkøb.

  Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI:

  “Finansieringsmekanismer skaber retning for den udvikling, samfundet skal undergå. Det er en måde at få risikovillighed ind i værdikæderne og skabe modet til at betræde ny jord, når nye løsninger skal udvikles i offentlig-privat samarbejde. Derfor glæder vi os meget over dette nye samarbejde, som giver et vigtigt skub i den rigtige retning.”

  Informationsmøde og workshop

  • Erhvervsstyrelsen offentliggør annonceringsmateriale om puljen for velfærdsteknologi ultimo maj. Erhvervsstyrelsen afholder informationsmøde om puljen torsdag den 1. juni.
  • CO-PI afholder online workshop om puljen fredag den 2. juni.
  • I forlængelse af workshoppen vil det være muligt for ansøgere at booke individuelle møder med CO-PI. De individuelle møder afholdes tirsdag den 6. juni.

  KOM TIL DIGITAL WORKSHOP

  Fredag den 2. juni kl. 9.00-10.30 afholder Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) sammen med Erhvervsstyrelsen workshop om rammerne for den nye pulje til velfærdsteknologi.

  Her præsenteres de væsentlige elementer og trin i innovative offentlige indkøb, og ansøgningskrav og -kriterier udfoldes.

  Workshoppen vil omhandle indkøb og tilpasning af velfærdsteknologiske løsninger, dvs. løsninger som er introduceret på markedet, men som kræver tilpasning for at kunne implementeres.

  • Hvad er innovative offentlige indkøb – og hvordan foregår de?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der, når vi tilpasser og implementerer velfærdsteknologiske løsninger?
  • Hvad skal ansøgere til puljen være opmærksomme på: Hvilke muligheder er der, og hvad kan der ikke søges midler til?

  → Læs mere og tilmeld dig

  Kontakt:

  Finansieringsspecialist Christian Jentzsch tlf.: 61812779 email: chj@co-pi.dk

  Direktør Pia Gjellerup tlf.: 61813101 email: pgj@co-pi.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-pulje-giver-72-mio-kroner-til-velfaerdsteknologi-der-frigiver-tid-hos-pleje–og-sundhedspersonale?releaseId=13681345

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **