PRM / Danske Regioner vil fremme opsporing og tilbud til børn af forældre med psykisk sygdom

  Pressemeddelelse fra Danske Regioner

  Hvert fjerde barn eller ung i Danmark vokser op i en familie med psykisk sygdom. Det svarer til ca. 310.000 børn og unge under 18 år, og uden systematisk opsporing og støtte, giver det store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Det viser en rapport fra Psykiatrifonden og Børns Vilkår.

  Nu er Danske Regioner er klar med anbefalinger, der skal styrke den systematisk opsporing og samarbejdet om tilbud til børn og unge. Det siger Martin Jakobsen (C), der står i spidsen for en politisk arbejdsgruppe om mental sundhed, som vil sætte ind på flere fronter:

  – Børn og unge i familier med psykisk sygdom er meget sårbare og udsatte for selv at blive ramt af bl.a. psykiske problemer eller sygdom, der kan forringe deres livskvalitet på mange områder. Derfor vil vi styrke forebyggelsen og opfølgningen for at bryde de onde cirkler, siger han og tilføjer:

  – Vi skal i højere grad række hurtigere og mere systematisk ud til børnene og de unge, så de får støtte til at leve med en forælder, der har psykiske problemer. Det kan lade sig gøre med velafprøvede værktøjer og et styrket samarbejde med fx kommuner og organisationer og lokale tilbud.

  Systematisk opsporing og støtte

  Danske Regioners anbefalinger går bl.a. på, at sundhedspersonale i psykiatrien forpligter sig til at spørge patienter, om de har børn som pårørende. Det kan de blive klædt på til med kurser fra det nationale kompetencecenter, KOMBU, der har viden og redskaber til fagpersonale i psykiatrien.

  Desuden vil regionerne styrke samarbejdet med kommuner og organisationer om tilbud, der kan støtte børn og forældre, der er ramt af psykisk sygdom. Samarbejdet skal sikre, at er er relevante tilbud at henvise til, og oprettelse af nye tilbud kan ske med inspiration fra “Center for Pårørende” i Region Nordjylland. Fx har centret rådgivning og netværk for børn, unge og familier, der styrker forståelsen og dialogen mellem de pårørende og den sygdomsramte person.

  Centret har gennem mange år arbejdet med opsporing og støtte, og det har bidraget til arbejdsgruppen, der også har fået viden og input til konkrete indsatser fra blandt andet Bedre Psykiatri og Psykiatrifonden.

  Fakta om børn og unge i familier psykisk sygdom

  Mistrivsel og dårligere mental sundhed forringer børnenes mentale sundhed og deres mulighed for uddannelse og arbejde senere i livet. ifølge en rapport fra bl.a. Psykiatrifonden og Børns Vilkår koster det i gennemsnit samfundet 400.000 kr. ekstra per barn i forhold til familier uden psykisk sygdom. Dertil kommer en øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, selvmordstanker og lavt mentalt selvværd.

  Kilde: “Menneskelige og økonomiske omkostninger – når børn vokser op i familier med psykisk sygdom” og “De oversete børn”. Rapporter fra ‘Spørg mere’ partnerskabet i 2023. (LINK TIL RAPPORT)

  Anbefalinger til opsporing og tilbud til børn og unge

  • Regionerne forpligter sig til at opspore børn som pårørende i psykiatrien. Det vil sige, at voksne patienter i psykiatrien bliver spurgt, om de har børn. Samtidig skal det sikres, at fagpersonalet har de rette kompetencer til at tage en samtale med patienter, om de har børn og henvise til tilbud.
  • Der skal være adgang til relevante tilbud for børn og forældre. Tilbud kan være tilrettelagt i regionalt regi eller i samarbejde med civilorganisationer og kommuner, og om nødvendig etablere tilbud, hvis der mangler.

  Kontakt:

  Pressevagt tlf.: 5151 1818 email: pressekontakt@regioner.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danske-regioner-vil-fremme-opsporing-og-tilbud-til-born-af-foraeldre-med-psykisk-sygdom?releaseId=13675137

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **