PRM / Nyt samarbejde skal styrke tryghed og reducere antal af indbrud i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Pressemeddelelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune

  Partnerskabet har til formål at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og dermed øge trygheden blandt kommunens borgere. Der findes i dag 13 andre kommune-partnerskaber og erfaringen er, at kommuner, politi og Bo trygt gør hinanden bedre ved at tage fælles ansvar.

  Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, siger: “I Lyngby-Taarbæk Kommune er trygheden generelt høj og indbrudsraten har gennem de sidste 5 år været faldende. Alligevel er der altid indsatser, der kan gøre det endnu mere trygt og sikket at være boligejer. Den fokuserede lokale indsats med inddragelse af civilsamfundet som også ligger i partnerskabet kan noget særligt, når det gælder indbrudsforebyggelse og tryghed”.

  Flere opmærksomme øjne på vejene

  Som partnerskabskommune har man adgang til fælles kampagner og materialer samt mulighed for uddannelse af nogle af de medarbejdere der bevæger sig rund i kommunen fx hjemmeplejen, opsøgende medarbejdere, medarbejdere fra vej- og parkafdelinger m.fl. som har et potentiale i forhold til at være ‘beskyttende øjne” i lokalområderne.

  En indbrudstyvs frygt er at blive set. Risikoen for at kunne beskrives i detaljer og genkendes er stor. Opmærksomme øjne er et redskab, der har vist sig effektiv i kampen mod indbrudstyvene – om det er fra kommunale medarbejdere eller naboer.

  Nabohjælp virker

  En række undersøgelser peger på, at mange danske hjem ikke er sikret godt nok mod indbrud. Det gælder både den direkte sikring med indbrudssikring af døre og vinduer, sætte lys op uden for og så brugen af frivillige netværk som Nabohjælp.

  Derfor er det vigtigt at inddrage lokalområderne og aktivere boligejerne. Indbrudstyve holder nemlig øje med tegn på liv i boligerne og nabolaget, og Nabohjælp et stærkt våben i kampen mod indbrudstyvene.

  Britt Wendelboe, Programansvarlig i Bo trygt siger: “Flere undersøgelser peger på, at godt naboskab øger trygheden og Nabohjælp gør en stor forskel i bekæmpelsen af uønskede gæster. Eksempler på nabohjælpsgerninger er at hjælpe sin bortrejste nabo med at slå græsset, fylde skraldespanden, parkere sin bil i indkørslen eller tømme postkassen. Undersøgelserne viser ligeledes, at danskere, som er tilmeldt Nabohjælp, i højere grad er aktive nabohjælpere end dem, som ikke er tilmeldt ordningen”.

  Målsætninger

  Aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Bo trygt og Nordsjællands Politi indebærer, at parterne forpligter sigt til at øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet over en femårig periode.
  Konkret skal det ske ved at nedbringe antallet af indbrud med to-tredjedele, så antallet af indbrud reduceres til 120 indbrud om året.

  Samtidig forpligter parterne sig til at styrke nabofællesskabet ved at øge antallet af aktive nabohjælpere med mindst 1.270, hvilket svarer til at mere end 50 pct. af husstandene – i villa- og rækkehusområderne – er omfattet af ordningen. Og samtidig ved at understøtte et netværk af Nabovenner.

  Kontakt:

  – Britt Wendelboe, Programansvarlig i Bo trygt, mobil: 26728072

  – Maja Rømer, Kommunikationskonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune, e-mail: majan@ltk.dk, mobil: 24454083

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nyt-samarbejde-skal-styrke-tryghed-og-reducere-antal-af-indbrud-i-lyngby-taarbaek-kommune?releaseId=13674838

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **