PRM / Valg afgjort: Tre stærke profiler skal bidrage til den grønne omstilling i Radius Elnets bestyrelse

  Pressemeddelelse fra Radius Elnet

  Brian Vad Mathiesen, professor på Aalborg Universitet, Pelle Dragsted, medlem af Folketinget for Enhedslisten, og Anders Jørn Jensen, centerleder Miljøpunkt Nørrebro modtog flest stemmer blandt de 43 kandidater, der var på stemmesedlen ved Radius’ forbrugervalg. De skal dermed repræsentere flere end 1 million elkunder, når de nu indtræder i netselskabets bestyrelse.

  Fra bestyrelsesformand i Radius Elnet, Knud Pedersen, lyder en stor lykønskning til de tre valgte forbrugerrepræsentanter.

  “På vegne af Radius Elnet vil jeg gerne takke alle kandidater for, at de har stillet op for elnettet. Det har stor betydning for os, at kandidaterne bidrager med synspunkter og holdninger til, hvordan vi driver og udvikler elnettet. Nu er stemmerne talt, og der er valgt tre stærke profiler til bestyrelsen de kommende fire år. Jeg ser frem til samarbejdet om, hvordan vi bedst løser de mange spændende udfordringer, vi står overfor,” siger han, og fortsætter:

  “Forbrugerrepræsentanterne har en vigtig stemme, når det kommer til at sætte kundernes behov på lystavlen. Da vi er et monopol, så kan kunderne ikke fravælge os, og der påhviler os et kæmpe ansvar. Vi skal kunne stå på mål for vores arbejde og beslutninger, så vi hele tiden lever op til kunderne og samfundets forventninger. Der spiller forbrugerrepræsentanterne en afgørende rolle,” fortæller Radius Elnets bestyrelsesformand, Knud Pedersen.

  Han understreger desuden, at betydningen af forbrugernes stemme kun er blevet større set i lyset af det seneste års udvikling på energimarkedet.

  “Den grønne omstilling har for alvor taget fart, og bevægelsen væk fra fossile brændsler blev yderligere accelereret i lyset af krigen i Ukraine. I Radius Elnet er vores vigtigste opgave at sikre, at vi til glæde for kunderne har et stærkt elnet, og at det er gearet til at håndtere elektrificeringen og den grønne omstilling af vores samfund. Det vil kræve massive investeringer, innovation og fornyelse mange steder, og en meget mere aktiv dialog med kunderne,” fortæller Knud Pedersen,

  Der var 43 navne på stemmesedlen til Radius-valget, og 11.300 danskere afgav deres stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 1,1 pct.

  Supplerende fakta:

  • Bestyrelsen i Radius Elnet varetager den overordnede strategiske ledelse af netselskabet, der ejer og driver cirka 19.000 km elnet, der sikrer en stabil forsyning til 1 mio. kunder i København, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.
  • Afstemningen løb fra 27. februar til 20. marts kl. 12.00. Man har kunnet stemme på radiuselnet.dk ved brug af MitId.
  • Radius Elnet har mailadresser på cirka 700.000 kunder. De modtog alle en mail med opfordring til at stemme, og der har været reklamer online, på tryk og outdoor-kampagner ved dagligvarebutikker og busskure.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/valg-afgjort-tre-staerke-profiler-skal-bidrage-til-den-gronne-omstilling-i-radius-elnets-bestyrelse?releaseId=13674582

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **