PRM / Fredensborg Kommune indgår rammeaftale med Skou Gruppen

  Pressemeddelelse fra Skou Gruppen

  “Vi er glade for den tillid, som Fredensborg Kommune viser os med indgåelsen af aftalen. Jeg er sikker på, at kommunen vil komme til at nyde godt af, at vi i forvejen har lignende rammeaftaler med en række hovedstadskommuner og med Region Hovedstaden. Derfor har vi også en afdeling med medarbejdere, som er vant til at håndtere serviceopgaver,” siger direktør Martin Skou Heidemann.

  Planlagte opgaver og akut udbedring af skader
  Skou Gruppens servicehåndværkere – tømrer, snedkere og murere – kommer til at arbejde med både planlagte opgaver og med daglige vedligeholdelsesopgaver af Fredensborg Kommunes ejendomme i de kommende fire år.

  Kommunen kan også tilkalde håndværkere, når der pludselig opstår skader på bygningerne. Det kan eksempelvis være hærværk, vandskader eller stormskader.

  Ydermere har kommunen inden for aftalen mulighed for at involvere Skou Gruppens håndværkere i mindre entrepriser i forbindelse med tilbygninger og ombygninger.

  Kendte ansigter og en brugervenlig IT-platform
  “Det er vores erfaring, at kommunerne holder af, at vi sender de samme folk ud på opgaverne i kommunen hver gang. Og det tilstræber vi også, for på den måde lærer vi ejendommene at kende og kan arbejde mere effektivt,” siger Martin Skou Heidemann.

  Han fortæller, at Skou Gruppens serviceafdeling i dag omfatter fire funktionærer og 30 håndværkere. Desuden har Skou Gruppen en IT-platform, hvor kommunen både kan bestille opgaver, se hvad der er under udførelse og planlagt, samt lave budgetopfølgning.

  Fokus på bæredygtighed
  Bæredygtighed er et område, som Fredensborg Kommune ønsker at øge sit fokus på. Også når kommunen bygger nyt, renoverer og vedligeholder sine bygninger. Kommunen vil derfor afholde forløb – workshops eller dialogmøder – med Skou Gruppen.

  Formålet er dels at få kendskab til, hvilke tiltag Skou Gruppen har taget ift. bæredygtighed og klima. Dels at Fredensborg Kommune ønsker at afsøge muligheden for at tage flere klimavenlige tiltag i relation til de opgaver, som Skou Gruppen udfører på kommunens ejendomme.

  “Hos Skou Gruppen er vi meget tilfredse med, at bæredygtighed er et arbejdsområde, som er skrevet ind i samarbejdsaftalen,” siger Martin Skou Heidemann.

  Han forklarer, at dette netop er et område, som virksomheden selv har meget fokus på. Både bæredygtighed med hensyn til metoder og materialer i byggeriet – og i relation til at skabe rummelige og bæredygtige arbejdspladser:

  “Vi glæder os til at gå i dialog med Fredensborg Kommune om, hvordan vi sammen kan arbejde med at gøre kommunens bygninger og vedligeholdelsen af dem mere bæredygtig og klimavenlig.”

  Kontakt:

  Adm. direktør, partner

  Martin Skou Heidemann

  +45 28 35 80 15
  ms@skougruppen.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/fredensborg-kommune-indgar-rammeaftale-med-skou-gruppen?releaseId=13674023

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **