PRM / Dansk frugt og grønt klarer sig godt i kontrol af sprøjtemiddelrester

  Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen

  Når du køber dansk frugt og grønt, får du færre pesticidrester med i købet, end når du køber udenlandsk.

  Det viser den årlige pesticidrapport 2021 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

  – I sammenligning med både andre EU-lande og lande uden for EU klarer dansk frugt og grønt sig som sædvanligt godt. Når det så er sagt, kan vi faktisk glæde os over, at langt de fleste varer fra ind- og udland, som vi køber i supermarkederne, overholder grænseværdier for pesticidrester i fødevarer – og hovedparten har intet indhold eller lave niveauer af pesticidrester, siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen, Fødevarestyrelsen.

  Fødevarestyrelsens stikprøver omfatter 1.699 prøver af både konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder fra ind- og udland, som bliver solgt på det danske marked. I 34 af prøverne, svarende til 2 pct. af det samlede antal prøver, blev der fundet pesticidrester, som er vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kunne udelukkes.

  I konventionelt dyrket frugt fra hele verden blev der fundet pesticidrester i 84 pct. af frugtprøverne. Til sammenligning var der restindhold i 60 pct. af de danske prøver af konventionelt dyrket frugt.

  I konventionelt dyrkede grøntsager fra hele verden var der pesticidrester i 42 pct. af prøverne, mens 24 pct. af prøverne fra danske grøntsager indeholdt pesticidrester.

  Pesticidindholdene var under maksimalgrænseværdien i 96 pct. af samtlige undersøgte stikprøver af konventionelt dyrket frugt og grøntsager.

  Indholdet af pesticidrester er generelt så lavt, at det ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Og selv hvis du en gang imellem spiser et stykke frugt eller grønt, som marginalt overskrider grænseværdierne, er din sundhed heller ikke truet, understreger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand:

  – Men pesticidrester i fødevarerne skal holdes under grænseværdien. Derfor har vi løbende kontrol med pesticidrester i både danske og udenlandske fødevarer, og vi reagerer konsekvent med påbud til virksomhederne om at trække varer tilbage, hvis de overskrider grænseværdierne.

  Læs hele Pesticidrapporten 2021

  Yderligere oplysninger

  Journalister kan kontakte Fødevarestyrelsens presseteam på 22 84 48 34.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-frugt-og-gront-klarer-sig-godt-i-kontrol-af-sprojtemiddelrester?releaseId=13667348

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **