PRM / Gladsaxe gør nye anbefalinger for ældreområdet til virkelighed

  Pressemeddelelse fra Gladsaxe Kommune

  Sidste år gik borgere, civilsamfund og politikere i Gladsaxe sammen i et hurtigarbejdende opgaveudvalg, som skulle udarbejde et katalog med anbefalinger og idéer til, hvordan man kan styrke kvaliteten inden for ældreområdet. Anbefalingerne har især fokus på arbejdskultur og samarbejdet med pårørende, og Gladsaxe Kommune er nu i fuld gang med at omsætte anbefalingerne til handling.

  Vil fremme sund arbejdskultur

  Opgaveudvalgets anbefalinger har blandt andet resulteret i, at alle medarbejdere i plejeboligerne nu har gruppebaseret supervision med en ekstern fagprofessionel, så de kan få talt om de oplevelser i hverdagen, der kan være svære. Dette bidrager både til psykologisk tryghed og forebygger nedslidning af medarbejderne. Samtidig er ledere på ældreområdet på vej til at blive coachuddannet, så de bliver endnu bedre til at give faglig feedback til medarbejderne. Og den hurtige implementering af anbefalingerne glæder Kristine Henriksen, som er formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

  – I Gladsaxe vil vi fremme en sund arbejdskultur med tillid og tryghed til gavn for både vores borgere og medarbejdere. Når vi for eksempel tilbyder medarbejderne supervision, kan vi være med til at give dem en dybere forståelse af deres opgaver og de udfordringer, som de møder i hverdagen. Det er vigtigt, at medarbejderne får mulighed for at tale åbent og ærligt om, hvordan man håndterer svære situationer i løbet af en arbejdsdag, så de bliver bearbejdet. På den måde kan vi forebygge mistrivsel blandt medarbejderne, siger Kristine Henriksen og fortsætter:

  – Derudover arbejder vi med at implementere ‘faglig ledelse’. Det er et skift i den måde, man er leder på inden for ældreområdet, og i sin essens går det ud på at bringe ledelsen tættere på dagligdagen i praksis sammen med beboere og medarbejder i plejeboligerne. Også her spiller coachinguddannelsen en vigtig rolle, for med den kan vi ruste lederne til bedre at kunne give feedback og sparring i det daglige. Det skaber en arbejdsplads med fokus på læring og kvalitetsudvikling, hvilket i sidste ende minimerer risikoen for svigt i plejen.

  Tættere samarbejde med pårørende

  Et gennemgående tema i opgaveudvalgets anbefalinger handler om et stærkere samarbejde med de pårørende. Derfor har Gladsaxe indført årlige samarbejdsmøder med beboerne i plejeboligerne og deres familier, ligesom hjemmeplejen aflægger et ‘førstegangsbesøg’, hvor borgere og pårørende kan forventningsafstemme behovet for pleje med hjemmeplejens koordinatorer.

  – Det er utrolig vigtigt, at vi som kommune formår at sikre en god dialog og et tæt samarbejde med borgere og pårørende. Når man for eksempel flytter i plejebolig, er det både beboeren og familien, som skal trives og føle sig trygge i den nye situation. Det samme gælder, hvis man for første gang skal modtage hjælp i hjemmet. Her skal vi både være klar til at imødekomme borgerens behov og give et klart billede af, hvilken støtte man kan forvente, siger Kristine Henriksen.

  Gladsaxe Byråd nedsatte i 2021 et opgaveudvalg med 12 kompetencepersoner og fem politikere – heriblandt borgmester Trine Græse. Kompetencepersonerne var udpeget bredt blandt kommunens borgere, pårørende og lokale repræsentanter for relevante interesseorganisationer.

  Kontakt:

  Kommunikationschef Ulla Baden: ulla.baden@gladsaxe.dk eller 22 76 56 22

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/gladsaxe-gor-nye-anbefalinger-for-aeldreomradet-til-virkelighed?releaseId=13666074

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **