PRM / Positiv institutionsakkreditering til Roskilde Universitet

  Pressemeddelelse fra Roskilde Universitet

  Den positive akkreditering betyder, at universitetet har mulighed for at foretage justeringer af eksisterende uddannelser og oprette nye uddannelser, når disse er prækvalificeret.

  “Det er utrolig vigtigt for os at få den positive institutionsakkreditering. Det er først og fremmest et kvalitetsstempel og en anerkendelse af, at vi arbejder professionelt med kvalitetssikring af uddannelserne, og at systemet understøtter et velfungerende kvalitetsarbejde i praksis,” siger rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen og fortsætter:

  “Det er særligt glædeligt, at rådet udtaler sig i så positive vendinger og anerkender det engagement, som jeg synes, kendetegner Roskilde Universitet.”

  Systematisk kvalitetssikring

  “Rådet har vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet. Det vil sige, at Roskilde Universitets indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informationssystem med relevante data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, hvornår og hvordan ledelsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn på problemer. Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser,” hedder det i brevet fra Akkrediteringsrådet.

  I afgørelsen bliver der blandt andet lagt vægt på, at Roskilde Universitet løbende gennemfører justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og at der er et bredt engagement blandt institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer i fremtidige indsatser.

  For rektor Hanne Leth Andersen er det også vigtigt at understrege, at den positive akkreditering er resultatet af en stærk holdindsats blandt universitetets medarbejdere:

  “Det er takket være dedikeret og dygtigt arbejde på alle niveauer i organisationen. Det gælder både blandt forskere, administrative medarbejdere, studerende og i ledelserne. Vi kan godt være stolte af den store fælles indsats og det dedikerede udviklingsarbejde, der ligger bag den positive akkreditering,” siger Hanne Leth Andersen.

  Den positive institutionsakkreditering gælder frem til den 24. november 2028.

  Kontakt:

  Pressetelefon: 2887 0027

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/positiv-institutionsakkreditering-til-roskilde-universitet?releaseId=13665288

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **