PRM / 3F: Hårdere straffe og kontrol med kriminalitet i byggeriet

  Pressemeddelelse fra 3F

  Listen over kriminalitet i byggebranchen er alenlang og skandalen på Storstrømsbyggeriet er en af de mange, men stadigt grovere sager med arbejdskriminalitet på danske byggepladser. Det handler for eksempel om grov underbetaling, trusler, vold, snyd med sociale bidrag og skattebetaling, falske virksomheder, fakturafabrikker, returkommission og dokumentfalsk.

  Det skal der nu sættes en stopper for, mener 3F Byggegruppen, der er klar med en række forslag til bekæmpelse af den omfattende snyd og svindel i branchen.

  – Vi ser en markant stigning i sager, hvor udenlandsk arbejdskraft er involveret. Sagerne bliver grovere og grovere, hvor skruppelløse arbejdsgivere tvinger folk til at arbejde under usle forhold og ofte med katastrofal mangel på sikkerhed. Det skal simpelthen stoppes, hvis vi vil have en ordentlig byggebranche i fremtiden, siger Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F Byggegruppen

  Palle Bisgaard mener, at der skal sættes ind med langt mere kontrol og hårdere straffe til dem, der ikke følger fællesskabets regler og bryder med den danske model.

  – Sagernes grovhed viser, at udfordringerne i byggebranchen har ændret karakter. Det kræver en tilsvarende styrket kontrol fra statens side med social dumping og arbejdskriminalitet. Den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT, SIRI og Politiet bør spille en central rolle i dette. Det bør derfor undersøges om den med fordel kan gøres til én effektiv permanent myndighed, som kan udvikle solide kompetencer på området. Kun med effektive kontroller kan vi sikre, at arbejdet udføres korrekt, siger Palle Bisgaard.

  Han peger desuden på, at der skal være mere tydelige klausuler for danske løn- og arbejdsvilkår i de mange offentlige udbud på blandt andet byggeområdet.

  – Selv på store offentlige byggerier i milliardklassen kan vi gang på gang dokumentere arbejdskriminalitet og lange kæder af underleverandører med mandskabsbureauer af underbetalt udenlandsk arbejdskraft uden basale rettigheder. Derfor har vi brug for handlekraftige offentlige bygherrer og stærkere offentlige klausuler med hårde sanktioner for brud på arbejdsklausuler. Det skal ikke kunne betale sig at udnytte billig udenlandsk arbejdskraft for fællesskabets skattekroner, siger Palle Bisgaard.

  – Muligheden for at håndhæve vores overenskomster bør også revideres. For eksempel bør det være muligt for de overenskomstbærende parter at have adgang til byggepladserne, så vi i fællesskab kan tjekke, at alt er som det skal være, siger han.

  – Jeg håber, at politikerne lytter og sætter gang i de nødvendige tiltag for at sikre en velfungerende byggebranche. Vi har ikke råd til at lade være, slutter Palle Bisgaard.

  Kontakt:

  For yderligere information, kontakt Esther Keller, 3F’s Byggegruppe på 61 67 20 67 eller 3F’s pressetelefon på 88 92 88 92.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/3f-hardere-straffe-og-kontrol-med-kriminalitet-i-byggeriet?releaseId=13660197

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **