PRM / 14 byer går videre i forsøgsordningen for frie bymidter

  Pressemeddelelse fra Indenrigs- og Boligministeriet

  Med den politiske aftale ‘Mere liv i bymidter og landdistrikter’ (af 29. november 2021) afsatte et bredt politisk flertal 130 mio. kr. til etablering af en forsøgsordning med frie bymidter, hvor 10 mindre og mellemstore byer skulle få mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler og lovgivning for at finde nye veje til mere liv i bymidten.

  På baggrund af 32 kommuners interessetilkendegivelser har aftalekredsen valgt at give de følgende 14 byer mulighed for at udforme en endelig ansøgning om at blive del af forsøgsordningen:

  Otterup, Assens, Rødekro, Odder, Rønne, Nordborg, Vamdrup, Ikast, Hornslet, Grindsted, Støvring, Sakskøbing, Nykøbing Sjælland og Faaborg.

  Der er udvalgt byer fra fire af landets fem regioner samt fra Bornholms Regionskommune.

  “Det er en vigtig prioritet for regeringen at få genskabt livet i bymidterne i hele landet, fordi det bidrager til sammenhængskraften i mange lokalsamfund. Derfor er jeg meget glad for byernes store interesse for projektet. Og det er netop som følge af de mange gode projektforslag, at vi har valgt at udvide antallet af kommuner, der nu får mulighed for at ansøge om at blive del af forsøgsordningen,” siger Christian Rabjerg Madsen, indenrigs- og boligminister.

  Bag aftalen står regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Partier bag aftalen udtaler:

  Anni Matthiesen, kommunalordfører, og Peter Juel-Jensen, landdistriktsordfører, Venstre:

  “Fra Venstres side hilsner vi det meget velkomment, at vi nu sætter 14 byer fri af en række benspænd, som gør det muligt at udvikle spændende og innovative bymidter til gavn for byens borgere. Det er ingen hemmelighed, at vi i Venstre generelt har efterspurgt initiativ og handling til at sætte landets kommuner fri af statslig regulering med det formål at skabe den bedste service og lokalmiljøer for borgerne. Samtidig bakker vi op om alle tiltag, der bidrager til at løfte de egne af Danmark, hvor der er langt til nærmeste større by. Derfor er det også helt i Venstres ånd, at vi nu laver forsøg med at frisætte en række byer af bøvl og bureaukrati for i stedet at skabe liv og inspirerende nærmiljøer i bymidterne.”

  Karina Lorentzen, landdistriktsordfører, SF:

  “Aftalen vil give os nogle værdifulde erfaringer med, om vi kan genskabe noget liv i hjertet af de mindre byer med nye funktioner og genopretning af slidte bymidter. Det er vigtigt i kølvandet på kommunesammenlægningerne, som har været hård ved mange mindre provinsbyer. Vi ser frem til, at de 14 spændende projekter folder sig mere ud.”

  Henning Hyllested, landdistrikts- og ø-ordfører, Enhedslisten:

  “EL ser frem til forsøgsordningen med frie bymidter. Ingen tvivl om, at mange bymidter rundt om de mindre byer trænger til et løft. Med ordningen her giver vi muligheder for at skabe noget mere liv og glade dage, nogle nye rammer for, hvor folk kan mødes på nye måder. Det er alt sammen op til kommunerne og borgerne rundt om at få det til at ske. Fra Folketingets side har vi nu skabt et incitament til kreativ tænkning i forhold til den måde en kommune møder borgerne på, og den måde borgerne møder hinanden på. Det bliver spændende at følge det videre forløb.”

  Niels Flemming Hansen, landdistrikts- og ø-ordfører, Det Konservative Folkeparti:

  “Vi glæder os over denne historiske aftale, som Det Konservative Folkeparti har været en aktiv del af. Med aftalen sikrer vi, at de udvalgte byer har en mulighed for at bevare og øge aktiviteterne i bymidten, samtidig med at vi og at man får Bid (Business Improvement Districts)-samarbejdet op at køre, således at man kan skabe levende byrum til glæde for borgere, turister og det bynære erhvervsliv.”

  Mette Hjermind Dencker, landdistrikts- og ø-ordfører, Dansk Folkeparti:

  “I Dansk Folkeparti har vi i årevis kæmpet for et stærkt provinsliv i Danmark, og vi er så glade for, at vi nu har landet en aftale, der kan være med til at sikre livet tilbage i de små bymidter, som forhåbentlig på sigt vil kunne tiltrække endnu flere tilflyttere.”

  Sikandar Siddique, politisk ordfører, Frie Grønne:

  “Frie Grønne er glade for udmøntningen af aftalen, der sætter fokus på at skabe stærke lokalsamfund via borgerdrevne initiativer, fællesskaber og kultur. Frisættelse fra den eksisterende lovgivning giver god mening, og vi glæder os til, at byerne udvikler deres bymidte og samlingspunkter.”

  Torsten Gejl, landdistrikts- og ø-ordfører, Alternativet:

  “Mere handlekraft til kommunerne har altid været en del af Alternativets DNA. Derfor er vi også glade for at være med til at sætte kommunerne mere fri og skabe gode rammer for bymidterne i hele Danmark.”

  Tanja Larsson, landdistrikts- og ø-ordfører, Socialdemokratiet:

  “Det er vigtigt for Socialdemokratiet og mig, at vi politisk tager ansvar for at holde liv i de små lokalsamfund. Vi har gennem flere år kæmpet for at skabe et Danmark i bedre balance. Derfor er jeg rigtig glad for den politiske aftale ‘Mere liv i bymidter og landdistrikter’, som vi indgik i efteråret. Med aftalen får mindre lokalsamfund og byer mulighed for at blive sat fri af regler og lovgivning og kan frit udvikle og skabe mere liv i bymidten. Selvom der i aftalen blot var lagt op til at give 10 byer mulighed for at blive en del af forsøgsordningen, har vi på baggrund af den store interesse og den politisk prioritering af området valget at udvide fra 10 byer til 14 byer. Det er jeg utroligt glad for.”

  Faktaark om udvælgelsen til forsøgsordningen kan ses her.

  Forsøgsordning med frie bymidter

  Der er behov for at understøtte kommunernes arbejde med at skabe levende bymidter i de mindre og mellemstore byer. Det er kommunerne og de lokale aktører, der kender de lokale og stedbundne potentialer bedst. Der er behov for at give kommunerne bedre mulighed for at tænke ud af boksen og ikke lade de gode idéer være begrænset af eksisterende lovgivning. I forsøgsordningen med frie bymidter sættes et antal byer fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte levende bymidter. Det er en forudsætning, at der etableres lokale velfærdsfunktioner som en del af forsøgsordningen.

  Til forsøgsordningen er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2024-2027 til medfinansiering af fornyelse af bymidter og 30 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten.

  Kontakt:

  Presserådgiver Michael Højgaard Bang email: mihb@im.dk

  Presserådgiver Cecilie Rex Selmer email: crs@im.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/14-byer-gar-videre-i-forsogsordningen-for-frie-bymidter?releaseId=13653235

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **