PRM / Dorrit Vanglo siger farvel til milliarderne

  Pressemeddelelse fra LD Fonde

  Som topchef for LD Fonde (tidligere Lønmodtagernes Dyrtidsfond) har Dorrit Vanglo haft betydning for, hvordan indefrosne dyrtidsmidler og senere indefrosne feriemidler kunne vokse til en pæn sum penge til gavn for den enkelte lønmodtager.

  Da hun i 2011 rykkede op som nr. 1 i organisationen blev det hendes vigtigste opgave at sikre, at medlemmerne kunne lade de opsparede dyrtidsmidler vokse i fonden længst muligt. Uden tilførsel af nye midler og med faldende formue så man dengang ind i et scenarie med lukning af fonden, medmindre udfordringerne med at fastholde en kompetent organisation og lave omkostninger blev håndteret. For Dorrit Vanglo var løsningen at skabe konkurrence blandt de bedste investeringsrådgivere om at få kontrakter med LD Fonde og at lægge så meget som muligt af den daglige drift ud til markedsledende aktører.

  Feriemidler gjorde én fond til to

  I 2018 fik Dorrit Vanglo og hendes team betroet en ny formue på 108 mia. kr. Den nye store formue bestod af indefrosne feriemidler for 3 mio. lønmodtagere i Danmark. Men endnu inden formuen var landet hos LD Fonde, skete der store indhug i den under to runder med førtidig udbetaling pga. coronapandemien. Trods det forlader Dorrit Vanglo en organisation med en betydelig større formue, end de fleste havde drømt om, da hun i 2011 satte sig i direktørstolen. Aktuelt udgør formuen ca. 50 mia. kr., placeret i to fonde – Lønmodtagernes Dyrtidsmidler og Lønmodtagernes Feriemidler. For at markere, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond skulle forvalte to fonde, skiftede Lønmodtagernes Dyrtidsfond i 2018 navn til LD Fonde. Én organisation – to fonde.

  Har stået på mål for medlemmernes penge

  Dorrit Vanglo har ofte været den, der forsvarede LD Fondes dispositioner i investeringssager. Det gjaldt også beslutningen om at sælge dattervirksomheden LD Invest i 2010-11 og siden salget af aktieposten i Parken Sport & Entertainment. I de første år hos LD Fonde havde Dorrit Vanglo ansvaret for fondens investeringer i unoterede selskaber, og hun indtog en nøglerolle i opbygningen af kapitalfonde, som gjorde det muligt at få andre investorer ind i fondens arbejde med at udvikle selskaberne.

  Dorrit Vanglo har altid lagt vægt på, at uanset størrelsen på pengetanken, så er det i sidste ende almindelige menneskers opsparede midler, og netop derfor skal penge investeres med omhu. Det har været en rød tråd i hendes arbejde at stille krav til virksomhederne om at have en ansvarsbevidst ledelse, der også ser på virksomhedens betydning for andre interessenter end kapitalejerne.

  Et langt arbejdsliv med indefrosne midler

  Dorrit Vanglo fyldte 65 år i oktober 2021. Hun er vokset op på Frederiksberg og bor i dag på Østerbro sammen med sin mand. Sammen har de 3 voksne børn. Hun er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1984. Karrierens første fem år fandt sted i Finansministeriet, og fra 1989 hed arbejdspladsen Lønmodtagernes Dyrtidsfond (i dag LD Fonde). I 2005 blev hun vicedirektør og medvirkede bl.a. ved opbygningen af Fondsmæglerselskabet LD Invest, som siden blev solgt fra. Den 1. maj 2011 overdrog den daværende direktør Carsten Koch direktørstolen til Dorrit Vanglo.

  Dorrit Vanglo varetager hverv som næstformand i bestyrelserne for EKF – Danmarks Eksportkredit og Det Danske Hedeselskab. Hun sidder endvidere i bestyrelsen for Bikubenfonden og er medlem af Komiteen for God Fondsledelse, Investeringskomiteen for The Velux Foundations samt Økonomi- og revisionsudvalget hos Røde Kors. Hun var også medlem af regeringens Pensionskommission, som netop har offentliggjort sine anbefalinger og analyser.

  LD Fonde siger tak

  LD Fondes bestyrelse ønsker at takke Dorrit Vanglo for hendes betydningsfulde indsats over 33 år med dyrtidsmidler og senest også feriemidler. Der bliver afholdt en afskedsreception torsdag den 23. juni 2022 kl. 14-16 hos LD Fonde, Dirch Passers Allé 27, stuen, hvor samarbejdspartnere, forretningsforbindelser samt tidligere og nuværende kolleger er inviteret.

  Fakta

  • Dorrit Vanglo er født i 1956
  • Fratræder direktørjobbet i LD Fonde den 30. juni 2022
  • Har været ansat i LD Fonde siden 1989 (dengang Lønmodtagernes Dyrtidsfond)
  • Dorrit Vanglo fortsætter med bestyrelsesarbejde

  Karriere

  1984 – Cand.polit., Københavns Universitet

  1984 – Fuldmægtig i Finansministeriet

  1986 – Departementschefsekretær i Finansministeriet

  1989 – Porteføljemanager i LD Fonde

  1999 – Investeringschef i LD Fonde

  2004 – Vicedirektør i LD Fonde. Fra 2005-2009 tillige direktør i Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S

  2011 – Direktør i LD Fonde

  Bestyrelsesposter m.v.:

  • EKF – Danmarks Eksportkredit (Næstformand) og Eksport Kredit Finansiering A/S (næstformand)
  • Eksport Kredit Finansiering A/S (næstformand)
  • Det Danske Hedeselskab (næstformand)
  • Dalgasgroup A/S (næstformand)
  • Bikubenfonden (medlem)
  • Komiteen for God Fondsledelse (medlem)
  • Investeringskomiteen for The Velux Foundations, primært bestående af Villum Fonden og Velux Fonden (medlem)
  • Økonomi- og revisionsudvalget hos Røde Kors (medlem)
  • Regeringens pensionskommission (medlem)

  Kontakt:

  Kundedirektør Else Nyvang email: ena@ld.dk

  Kommunikationskonsulent Trine Bøje Forsby email: tbf@ld.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dorrit-vanglo-siger-farvel-til-milliarderne?releaseId=13653237

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **