PRM / Seniorer skal motiveres til at blive længere på arbejdsmarkedet

  Pressemeddelelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne

  Det er ikke den rette medicin for hverken dansk økonomi eller den enkelte dansker, når Pensionskommissionen med dagens anbefalinger primært fokuserer på at bremse stigningen i folkepensionsalderen. Det mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, landets tredjestørste arbejdsgiver, som i stedet anbefaler, at man fra politisk side arbejde for at motivere seniorerne til at beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

  “Undersøgelser viser jo, at der er stadig færre, som ender med at trække sig fra arbejdsmarkedet på grund af helbredet. Som mennesker har vi tendens til at undervurdere både den sunde aldring, vi gennemgår, og ikke mindst den teknologiske udvikling og de hjælpemidler, der kommer til undervejs,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

  Han mener derfor, det er forfejlet, når Pensionskommissionen i så høj grad fokuserer på at bremse stigningen i pensionsalderen.

  “Hvis helbredet ikke holder, er der allerede gode muligheder for at trække sig tilbage, før man når folkepensionsalderen – fx kan man gå på seniorpension op til seks år før, man når folkepensionsalderen,” fremhæver han.

  Motivation og økonomi

  Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er der ingen tvivl om, at virksomhederne meget gerne både vil fastholde og rekruttere blandt seniorer. Derfor glæder man sig også over, at Pensionskommissionen har fokus på, hvordan man kan styrke incitamentet for, at seniorer og pensionister fortsætter karrieren.

  “Typisk er seniorerne meget attraktive som arbejdskraft. De er meget stabile og vigtige kulturbærere ude i virksomhederne,” forklarer Troels Blicher Danielsen og fortsætter:

  “Derfor er det også vigtigt at gøre det økonomisk attraktivt for den enkelte medarbejder at blive på arbejdsmarkedet. Den grønne omstilling betyder, at Danmark har brug for dygtige og rutinerede hænder. Ved fx at øge seniorpræmien for personer, der arbejder inden for arbejdsområder med mangel på arbejdskraft, kan man øge incitamentet til at blive lidt længere.”

  I dag er seniorpræmien ca. 44.000 kr. det første år og ca. 26.000 kr. det andet år ved mindst 30 timers ugentligt arbejde efter folkepensionsalderen. Men samtidig viser undersøgelser, at vores lyst til at gå på pension påvirkes af, hvad kollegerne gør.

  “Derfor gør det en forskel, hvad den officielle pensionsalder er. Og der er god fornuft i at bevare ansættelsesforholdet så længe som muligt, når det giver mening for begge parter,” siger Troels Blicher Danielsen.

  Kontakt:

  Yderligere oplysninger:
  Jesper Melgaard, presseansvarlig i TEKNIQ Arbejdsgiverne – mo.: 27 69 45 69

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/seniorer-skal-motiveres-til-at-blive-laengere-pa-arbejdsmarkedet?releaseId=13650522

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **