PRM / Ventetiden til behandling for stress, angst og depression i København skal ned

  Pressemeddelelse fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

  Stress, angst og depression er desværre ved at udvikle sig til folkesygdomme blandt københavnere. Flere og flere borgere mistrives, og det har medført rekordmange henvisninger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Mental Sundhed – både blandt unge, voksne og ældre. Centeret får årligt omkring 4.350 henvisninger, men har kun kapacitet til cirka 2.300 forløb.

  Ventetiden på at komme i forløb er op til fire måneder. Derfor har forligspartierne bag Københavns Kommunes budget fundet 1,9 millioner kroner på sidste uges budgetforhandlinger til at bringe ventetiden ned.

  – Vores tilbud i København er en kæmpe succes. Desværre er det på en meget trist baggrund, for alt for mange københavnere har brug for hjælp. Behovet er kæmpestort, og det er kun vokset i en lang og hård tid med corona. Derfor er jeg glad for, at mine kolleger på rådhuset er med på at finde flere midler til området, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

  – Det har været en vigtig prioritet for Radikale Venstre at skaffe flere penge til at hjælpe byens unge. Vi skal have stoppet den mentale sundhedskrise, vi står i, og ventetiden skal ikke være så lang, at man risikerer at blive mere syg, mens man venter på hjælp. Derfor skal vi styrke de gode tilbud, vi allerede har, og jeg er rigtig glad for, at de øvrige partier på rådhuset har lyttet til radikales og SFs ønske og bakket op om at prioritere området, siger Katrine Kildgaard, der er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Radikale Venstre.

  I den netop offentliggjorte sundhedsprofil for Region Hovedstaden fremgår det, at rigtig mange københavnere slås med angst, stress, depression og ensomhed. 1 ud af 10 har depressive symptomer, hver tredje københavner føler sig stresset, og 1 ud af 7 oplever vedvarende ensomhed. Mange unge er særligt hårdt ramt: 2 ud af 5 i alderen 16-34 år føler sig stresset, mens 1 ud af 6 i aldersgruppen føler sig ensomme.

  Der skal sættes ind tidligt

  I Center for Mental Sundhed har psykologerne succes med deres stress-, angst- og depressionsforløb målrettet unge og voksne københavnere. Efterspørgslen er stor, og derfor bliver der med de nye afsatte midler oprettet yderligere 145 borgerforløb i 2022, der skal få ventetiden ned. Det forudsætter dog, at henvisningsstrømmen ikke øges væsentligt i samme periode.

  Tidlig hjælp og støtte mindsker risikoen for, at borgernes tilstand forværres med risiko for langvarige sygemeldinger fra uddannelse eller arbejde og tab af livskvalitet til følge.

  – At sætte tidligt ind er netop dét, vi kan i kommunerne. Vi skal forebygge, så vi undgår, at problemerne opstår, i stedet for at reparere på dem, når de har vokset sig store. Og det er også billigere i længden. Derfor fatter jeg heller ikke, at regeringen for nylig præsenterede en sundhedsreform uden ret megen fokus på netop mental sundhed. Vi skal forebygge mental mistrivsel bredt, og vi skal gøre noget nu, siger Sisse Marie Welling.

  Med en kapacitetsudvidelse på 145 forløb, vil det være muligt i 2022 at tilbyde 100 yderligere unge og 45 flere voksne i København gratis psykologhjælp inden for stress- angst og depression.

  Fakta

  • Ved forårets budgetforhandlinger, den såkaldte “overførselssag,” forhandler politikerne i København om, hvordan overskuddet fra sidste års budget skal bruges og fordeles.
  • Det vil koste godt 1,9 mio. kr. at udvide psykolog-indsatsen målrettet unge og voksne, så ventetiden nedbringes og flere kan komme i et forløb i 2022.
  • For at få gratis samtaler med en psykolog skal man være over 15 år og bo i København.
  • For at høre mere om Københavns Kommunes tilbud til både unge, voksne og ældre, kan man som borger kontakte Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune

  Yderligere information:

  Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressekonsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Rune Gleerup, tlf. 2344 0979, e-mail: r168@kk.dk

  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Radikale Venstre, Katrine Kildgaard, tlf. 3091 9809, e-mail: katrine_kildgaard@kk.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ventetiden-til-behandling-for-stress-angst-og-depression-i-kobenhavn-skal-ned?releaseId=13647819

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **