PRM / Næste generation i nordiske familieejede virksomheder er grønnere end de globale

  Pressemeddelelse fra PwC

  Ifølge undersøgelsen prioriterer knap halvdelen af de såkaldte nordiske NextGens investeringer i bæredygtighed (49 %) og at tilbyde de rigtige produkter og services til kunder (47 %), mens næsten to tredjedele ser vækst som en hovedprioritet over de næste to år (65 %).

  “De nordiske NextGens har ikke overraskende vækst, men også bæredygtighed højt på agendaen. Såvel bevidste forbrugere som medarbejdere har i stigende grad forventninger om, at man som virksomhed forpligter sig på at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer. Der er heller ingen tvivl om, at bæredygtighed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, herunder at kunne rapportere om ESG-forhold,” fortæller Karina Hejlesen Jensen, partner i PwC.

  Den næste generation vil være førende inden for bæredygtighed
  Undersøgelsen viser desuden, at de nordiske NextGens (60 %) er mere tilbøjelige end den nuværende generation (52 %) til at se mulighederne i, at deres virksomhed kan blive førende inden for bæredygtighed. Derudover mener de nordiske NextGens i højere grad end den nuværende generation, at virksomheden har et ansvar for at bekæmpe klimaændringer (86 % mod 69 %).

  “Undersøgelsen peger på, at de familieejede virksomheder – set med NextGens-øjne – har opbygget kapital, som kan investeres i en bæredygtig fremtid. De ser et potentiale i, at virksomheden kan bliver blandt de førende inden for bæredygtighed og dermed opnå konkurrencefordele, og at de også har et ansvar for at gøre en forskel,” siger Karina Hejlesen Jensen.

  Selvom de ser gode muligheder inden for bæredygtighed, er det dog kun 51 % af de nordiske NextGens, der svarer, at virksomheden har en udviklet og kommunikeret bæredygtighedsstrategi (mod 47 % for den nuværende generation).

  Det vil klart være en fordel, hvis flere ejerledede virksomheder udvikler en bæredygtighedsstrategi.Det er dog langt fra nok at sætte målsætninger inden for bæredygtighed og at skrive det ned i en strategi. Det kræver ressourcer på tværs af virksomheden og de rette kompetencer,” forklarer Karina Hejlesen Jensen.

  Fremtidens ejerleder savner kompetencer
  De vurderer dog samtidig, at de har behov for at udbygge deres kompetencer for at kunne udfylde deres fremtidige rolle. Det gælder særligt inden for det finansielle, hvilket 7 ud af 10 svarer, ligesom ca. halvdelen vurderer, at de har behov for at styrke deres kompetencer indenfor ledelse, og 44 % svarer, at de har behov for kompetencer indenfor ESG.

  “Undersøgelsen viser, at et flertal af de nordiske NextGens ser positivt på deres egen værdi for virksomheden. Den viser dog også, at de nordiske NextGens er bevidste om, at de skal have udviklet deres kompetencer inden for særligt de områder, der også er deres hovedprioriteter for virksomheden de kommende to år, nemlig vækst og bæredygtighed,” slutter Karina Hejlsen Jensen.

  Om undersøgelsen
  NextGen Survey er en global survey blandt næste generation i familievirksomheder. Surveyen undersøger, hvad NextGen ser som hovedprioriteter for virksomheden de kommende år, herunder deres egen rolle i virksomheden. I alt 1.036 såkaldte NextGen har svaret fra 68 territorier, herunder Norden.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/naeste-generation-i-nordiske-familieejede-virksomheder-er-gronnere-end-de-globale?releaseId=13647755

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **