PRM / Metal-formand: Ny udenrigspolitisk strategi kan både skabe sikkerhed, tryghed og arbejdspladser

  Pressemeddelelse fra Dansk Metal

  Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen har netop præsenteret den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for Danmark på Marienborg. Strategien bliver lanceret i en tid, hvor truslerne for Danmark er til at få øje på. Et aggressivt Rusland i øst, en verden under genopretning efter den værste pandemi i 100 år og med klimaforandringer, som kræver globalt lederskab.

  Strategien sætter desuden en ny retning for økonomisk diplomati. Strategiens kapitel 6 slår fast, “at hensyn til arbejdstagerrettigheder og -vilkår tillægges større vægt. At klima- og miljøbeskyttelse vægtes tungere end i dag”, samtidig med, at vi skal tilgodese danske arbejdspladser i handelspolitikken. Det bliver modtaget positivt hos Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, som repræsenterer 100.000 medlemmer blandt industriens ansatte, der hovedsageligt arbejder i de eksporterende erhverv ude på virksomhederne i Produktionsdanmark.

  “Når vi spørger vores tillidsfolk i Dansk Metal, så mener hele fire ud af fem, at EU’s indre marked og nye handelsaftaler er en gevinst for netop deres arbejdsplads. Det viser jo meget godt, hvor vigtigt det er, at danske politikere kæmper for en åben verdenshandel og imod protektionisme. Vi har i flere år efterspurgt, at handelspolitikken bliver tænkt endnu mere sammen med grøn omstilling og lønmodtagerrettigheder i den tredje verden. Den danske arbejdsmarkedsmodel er jo som bekendt én af vores bedste eksportvarer. Det leverer regeringen på med den nye strategi, og derfor fortjener regeringen ros for et godt stykke arbejde”, lyder det fra Claus Jensen.

  Samtidig peger strategien på, at Danmark skal blive en større, grøn stormagt med et kapitel dedikeret udelukkende til fremtidens klimadiplomati. I Dansk Metals årlige undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter peger knap 2 ud af 3 tillidsfolk på, at den grønne omstilling er en gevinst for den virksomhed, de arbejder på. Derfor vækker det anerkendelse hos Dansk Metal, at den grønne omstilling får en endnu mere central placering i Danmarks udenrigspolitik.

  “Den grønne omstilling er en kæmpe mulighed for Danmark. Når EU og verden skal gøres grønnere, skaber det jo nye arbejdspladser til smeden, svejseren og industriteknikeren ude på virksomheder i Produktionsdanmark. Regeringen rammer helt rigtigt ved at give den grønne omstilling en afgørende rolle i Danmarks udenrigspolitik. Som et lille land skal vi både kæmpe for tryghed og sikkerhed på den ene side – og for grøn omstilling og arbejdspladser på den anden side. De to dele hænger uløseligt sammen, og det synes jeg, strategien afspejler godt”, slutter Claus Jensen.

  Claus Jensen er, udover forbundsformand i Dansk Metal, også formand for 1 million industriansatte i Norden via formandsposten i Nordic IN, og han er desuden næstformand for 6 millioner industriansatte i Europa i organisationen industriALL Europe.

  Kontakt:

  Pressekonsulent Cecilie Kofod Trampedach email: cetr@danskmetal.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/metal-formand-ny-udenrigspolitisk-strategi-kan-bade-skabe-sikkerhed-tryghed-og-arbejdspladser?releaseId=13642526

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **