PRM / Regeringens vinterpakke skal hjælpe afdelinger med størst belastning og mange skæve vagter

  Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden

  Folketinget har med finanslovsforhandlingerne afsat en mia. kroner til regionerne – den såkaldte vinterpakke. Midlerne giver Region Hovedstaden en andel på kr. 312,4 mio.

  “Sundhedsvæsenet står i en særlig situation og har virkelig brug for den her indsprøjtning – og det er vigtigt, at pengene hurtigt kommer ud at arbejde. Der var i regionsrådet bred opbakning til, at pengene skal ud på de afdelinger, der er mest belastede og medarbejderne har den største andel af skæve vagter. Det er dem, der står i front gennem den her vinter,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

  Det bliver følgende områder på hospitalerne og Akutberedskabet, der blandt andet skal løftes med vinterpakken:

  • Medicinske sengeafsnit
  • Intermediær- og intensivafsnit
  • Anæstesi- og operationsafsnit
  • Børne- og ungeafdelinger
  • Akutte modtagelser
  • Fødeområdet

  Ser bredt på personalegrupper

  “Vi ønsker, at alle de personalegrupper, der bidrager til at opretholde de her akutte områder tilgodeses, og jeg håber på en hurtig og smidig proces med organisationerne, så pengene kan komme ud og gøre gavn,” siger Lars Gaardhøj.

  Det betyder, at vinterpakken kan fordeles til plejepersonalet, lægegruppen, de præhospitale funktioner, diagnostiske funktioner og udvalgte servicegrupper. De berørte personalegrupper vil være sygeplejersker, radiografer, jordemødre, laboranter, bioanalytikere, social- og sundhedspersonale, lægesekretærer, yngre læger, ambulancepersonale, vagtcentralpersonale og portører. Hvis hospitalerne vurderer, at andre faggrupper er relevante at tilgodese, kan det aftales, men det er dog kun månedslønnede, der kan få del i vinterpakken.

  Frontlinjeledere, fx afdelingssygeplejersker og vicejordemødre, kan omfattes, hvis de indgår i driften i et omfang, der adskiller sig væsentligt fra det normale. Det vurderes på den enkelte afdeling.

  Videre proces

  Regionens MED-udvalg drøftede sagen på et møde d. 10. december. Fordelingen af pengene skal nu drøftes og forhandles med de faglige organisationer. Første møde er d. 15. december, og aftalerne ventes at lande inden jul.

  Hospitalerne og Akutberedskabet skal lokalt udpege, hvilke afdelinger og afsnit, der skal have andel i midlerne.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringens-vinterpakke-skal-hjaelpe-afdelinger-med-storst-belastning-og-mange-skaeve-vagter?releaseId=13638783

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **