PRM / Alle partier er med i den endelige konstitueringsaftale i Furesø

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Som én af de få kommuner i Danmark er alle partier i Furesø gået med i et bredt samarbejde i konstitueringsaftalen for den kommende byrådsperiode. Alle partier i det kommende byråd - Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF - er med. Siden valgnatten har de seks partier givet sig tid til at gå de forskellige dele af konstitueringsaftalen igennem, så alle er trygt med på den kurs, der sættes.

  Alle partier bakker op om, at Ole Bondo Christensen (A) fortsætter som borgmester. Bettina Ugelvig Møller (A) bliver 1. viceborgmester, og Lars Carstensen (C) fortsætter som 2. viceborgmester.

  "Det brede samarbejde er en kæmpegevinst for Furesø. Vi har i konstitueringsaftalen i enighed kunne sætte ambitiøse mål for Furesø. Vi vil en endnu mere grøn kommune med mere natur og mindre støj. Klimaindsatsen bliver helt afgørende. Det samme gør arbejdet for en værdig ældrepleje og det gode børneliv, og så skal vi løfte rammerne for det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturen", siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

  Politiske fokusområder

  Konstitueringspartierne forpligter sig med aftalen til et tillidsfuldt samarbejde om udvikling af Furesø med afsæt i byrådets 2030-mål. Det betyder fokus på mere vild natur, rene søer, bedre infrastruktur og kollektiv trafik samt en samlet plan for reduktion af støj fra motorvejen. Der er også et fælles fokus på velfærd bl.a. i form af en god ældrepleje, gode skoler og daginstitutioner samt en styrkelse af socialpsykiatrien og den boligsociale indsats.

  Aftalen nævner også behovet for at forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og sikre gode kultur-, idræts- og fritidstilbud. Der skal sikres et fortsat samarbejde med erhvervslivet bl.a. i forhold til nye løsninger inden for velfærd og grøn omstilling. Der skal udarbejdes udviklingsplaner for områderne omkring Ny Vestergårdsvej, Værløse Bymidte og Bybækgrunden. Endelig er partierne enige om fortsat at sikre styr på økonomien, en god borgerinddragelse og udvikle Furesø Kommune som en god arbejdsplads. Man kan læse mere uddybende om de konkrete fokusområder på furesoe.dk.

  Nye udvalg

  Fra januar 2022 går Furesø Byråd fra ni til otte udvalg: Økonomiudvalget, Beskæftigelse og Erhverv, Natur og Klima, Plan og Byudvikling, Børn og Skole, Kultur og Idræt, Senior og Sundhed samt Handikap, Social og Psykiatri. Hvert af udvalgene vil have fem medlemmer, bortset fra Økonomiudvalget, der vil have syv medlemmer.

  Derudover vil byrådet prioritere såkaldte opgaveudvalg, hvor konkrete politiske udfordringer drøftes med en tæt inddragelse af borgere.

  "Det har været centralt for os, at aftalen fastholder den ansvarlige økonomiske kurs for Furesø Kommune med plads til udvikling og gældsafvikling. Samtidig har det været vigtigt for os, at vi nu får sæde i samtlige udvalg, så vi får endnu bedre muligheder for at præge politikken på alle udvalgsområder og i særlig grad på ældre- og sundhedsområdet", siger Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester og gruppeformand for konservative.

  "Med en fælles konstitueringsaftale får vi mulighed for at præge byrådets arbejde tydeligt. Vi er meget tilfredse med fordelingen af opgaver, og jeg glæder mig over, at vi har fået fastholdt ambitionen om et friplejehjem i aftalen samt et stærkt erhvervsfokus", siger Gustav Juul (V), gruppeformand for Venstre.

  "To radikale mærkesager har været at holde fast i, at støjbekæmpelse skal have topprioritet i denne byrådsperiode, og at ambitionerne for klimaindsatsen hæves. Samtidig skal vi arbejde med opgave- og projektudvalg på nye inddragende måder, som styrker dialogen med borgerne, og her ser vi blandt andet frem til arbejdet med arbejdskraftudfordringen på velfærdsområderne", siger Tine Hessner (B), gruppeformand for Radikale Venstre.

  "Enhedslisten har gennem flere år arbejdet på, at Furesø Kommune skal stille mere ambitiøse mål i forhold til øget biodiversitet og styrke indsatsen mod klimaforandringer. Med aftalen har et samlet byråd forpligtet sig til højere mål for CO2-reduktion, forbedret biodiversitet og forbedret håndtering af spildevand. Samtidig får vi med den nye udvalgsstruktur øget fokus på handicap- og psykiatriområdet. Det er jeg rigtig glad for", siger Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand for Enhedslisten.

  "Det har været vigtigt for os, at der er et stærkt fokus på børns og unges trivsel og udviklingsmuligheder, vilkårene for socialt udsatte og gode rammer for kultur- og fritidslivet. Vi er glade for, at vi har kunnet præge konstitueringsaftalen et godt stykke i den retning. Disse ambitioner er understøttet af, at vi netop har fået plads i udvalgene på disse områder", siger Jesper Dyhrberg (F), gruppeformand for SF.

  Fakta: Formænd og næstformænd for udvalg

  • Økonomiudvalget: Ole Bondo Christensen (formand), Gustav Juul (næstformand)
  • Natur og Klima:Lene Munch-Petersen (formand), Øjvind Vilsholm (næstformand)
  • Plan og Byudvikling: Bettina Ugelvig Møller (formand), Egil Hulgaard (næstformand)
  • Børn og Skole: Muhammed Bektas (formand), Anders Groth (næstformand)
  • Kultur og Idræt: Tine Hessner (formand), Gustav Juul (næstformand)
  • Beskæftigelse og Erhverv: Hasan Yilmaz (formand), Helle Vallentin (næstformand)
  • Senior og Sundhed: Lars Carstensen (formand), Lene Bang (næstformand)
  • Handicap, Social og Psykiatri: Matilde Powers (formand), Jesper Dyhrberg (næstformand)

  Konstitueringsaftalen er vedlagt

  Kontakt:

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Lars Carstensen (C) email: lnc1@furesoe.dk

  Gustav Juul (V) email: gju@furesoe.dk

  Tine Hessner (B) email: tih1@furesoe.dk

  Øjvind Vilsholm (Ø) email: oev@furesoe.dk

  Kommunaldirektør Steen Vinderslev email: Steen.Vinderslev@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Jesper Dyhrberg, SF, Tlf: 4242 7061

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/alle-partier-er-med-i-den-endelige-konstitueringsaftale-i-fureso?releaseId=13637180

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **