PRM / Verden taber 2400 milliarder om året på dårlig mental sundhed blandt børn

  Pressemeddelelse fra UNICEF Danmark

  Mange børn og unge kæmper med deres mentale sundhed, og det går hårdt ud over både børnene selv og de samfund, de er en del af. Det viser UNICEF's årlige statusrapport 'The State of the World's Children', der i 2021 tager temperaturen på børns mentale helbred.

  Konkret estimerer en analyse i rapporten, at verdens landes økonomier hvert år mister 386,5 milliarder dollar på grund af 0-19-åriges mentale sundhedsproblemer, fordi problemerne påvirker børnenes muligheder for at gennemføre en uddannelse, forme eget liv og bidrage til økonomierne i øvrigt. Tabet svarer til mere end 2400 milliarder - eller 2,4 billioner - danske kroner. Omtrent det samme beløb, som den danske stat får ind gennem personlige indkomstskatter på fire år. Analysen fokuserer på tabt samfundsbidrag og tager ikke højde for udgifter relateret til behandling af mentale lidelser.

  Undersøgelsen får generalsekretær i UNICEF, Henrietta Fore, til at kalde på handling:

  "Mental sundhed er en del af fysisk sundhed - vi har ikke råd til at blive ved med at se det på nogen anden måde", siger hun og uddyber:

  "I både rige og fattige lande har vi alt for længe set for ringe forståelse og for lidt investering i noget af det, der er helt afgørende for, at ethvert barn kan få det meste ud af sit potentiale. Det er nødt til at ændre sig."

  Medianniveauet for investeringer i mental sundhed blandt verdens regeringer ligger kun på omkring 2 % af de nationale sundhedsbudgetter. Det på trods af, at Lancet Kommissionen for global mental sundhed anbefaler verdens lande at bruge mellem 5 og 10 %, og at meget tyder på, det kan betale sig at investere i mental sundhed. En gennemgang af skoleindsatser mod angst, depression og selvmord i 36 lande estimerer, at værdien af hver investeret krone kommer 21,5 gange igen i løbet af 80 år.

  Hvert syvende barn lever med en psykisk lidelse

  UNICEFs statusrapport kommer i en tid, hvor coronanedlukninger har vakt stor bekymring for børns trivsel. Men UNICEFs generalsekretær, Henrietta Fore, advarer om, at corona kun har vist os tippen af isbjerget af mental mistrivsel.

  "Selv før pandemien bar alt for mange børn rundt på vægten af ubehandlede mentale problemer," siger hun med henvisning til den nye undersøgelse.

  Heri estimeres det - med data fra 2019 - at mere end 1 ud af 7 af verdens unge mellem 10-19 år lever med en psykisk lidelse. Særligt depression, angst og adfærdsforstyrrelser er udbredte. Hertil kommer, at selvmord den femte mest hyppige dødsårsag for børn i samme aldersgruppe.

  "Regeringer investerer for lidt i at komme deres vigtige behov i møde. Man tager ikke sammenhængen mellem børns mentale sundhed og videre livsbane alvorligt nok," siger Henrietta Fore.

  Foruden at kalde på investeringer opfordrer UNICEF verdens regeringer til at iværksætte flere og bedre indsatser, som støtter børn med psykiske lidelser og deres forældre. Herudover anbefales verdens lande at tilbyde mere oplysning og rådgivning, der kan bidrage til at bryde tabuet omkring mentale lidelser og lede børn til at søge hjælp.

  Kontakt:

  Julie Kauffmann, Pressemedarbejder i UNICEF Danmark. Tlf. 23 71 18 64. E-mail: JRKauffmann@unicef.dk.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/verden-taber-2400-milliarder-om-aret-pa-darlig-mental-sundhed-blandt-born?releaseId=13632786

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **