PRM / Vokseværk med udfordringer: Mangel på arbejdskraft bekymrer i mange SMV’er

  Pressemeddelelse fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Danske SMV'er har så meget tiltro til fremtiden, at hver femte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for et halvt år. Det kniber derimod mere med troen på at finde de rette medarbejdere til jobbene, og især inden for brancherne industri og bygge/anlæg, hvor mange virksomheder forventer vækst, samt handel og transport forventer SMV'erne rekrutteringsudfordringer.

  Det er et par af budskaberne i en ny publikation fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, "Genstart af danske SMV'er". Publikationen baserer sig blandt andet på data fra Danmarks Statistik og svar fra bestyrelsens nye virksomhedspanel, som 5.000 SMV'er i april har deltaget i.

  22 pct. af SMV'erne svarede dengang, at de venter at ansætte nye medarbejdere inden for et halvt år, mens 69 pct. svarede nej. Især brancherne industri (40 pct.), bygge og anlæg (36 pct.) samt handel og transport (26 pct.) havde de højeste forventninger til nyansættelser.

  73 pct. af SMV'erne, der skal rekruttere, forventede i april at kunne få den efterspurgte arbejdskraft, mens 24 pct. af SMV'erne svarede, at de "i mindre grad" eller "slet ikke" troede på en vellykket rekruttering.

  Mangel på faglærte og ufaglærte

  Billedet har dog ændret sig hen over sommeren, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er steget, og i flere brancher oplever man nu mangel på arbejdskraft - både ufaglærte og faglærte. Fx ses nu inden turisme-, hotel- og restaurantbranchen flere steder flaskehalse med mangel på ufaglært arbejdskraft, mens branchen i de store byer har svært ved at genskabe omsætningen. Også i mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, hvor hvert tredje jobopslag i 2020 var forgæves, mangler der nu faglærte.

  Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er en af de tværgående drivkræfter i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi og centralt i det store virksomhedsprogram, som i den kommende tid ruller ud til virksomheder over hele landet. Virksomhedsprogrammet drives af erhvervshusene og finansieres med 600 mio. kr. fra de såkaldte REACT-EU-midler.

  Claus Jensen, formand for CO-Industri og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

  "Det er afgørende, at virksomhederne har mulighed for at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer. Ofte ender det med tabte ordrer og produktionstab, når virksomheder må opgive at rekruttere arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at så mange SMV'er som muligt bliver matchet med lige præcis den kompetente medarbejder, der er behov for."

  Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

  "Det handler om, at der er for få kandidater til de ledige jobs, fordi der mangler hænder, og derfor handler det også i høj grad om at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet."

  Arne Boelt peger på, at også social inklusion bliver et vigtigt indsatsområde i årene fremover i arbejdet med at få flere ind på arbejdsmarkedet - og at der er et stort potentiale i at aktivere ledige på kanten af arbejdsmarkedet:

  "Manglen på arbejdskraft har mange ansigter. Der er både brug for flere ufaglærte, faglærte, ingeniører og andre med en videregående uddannelse ude i virksomhederne. Nogle af dem kan rekrutteres fra kanten af arbejdsmarkedet, og det er vigtigt, at virksomhederne får øjnene op for den mulighed."

  To ud af tre SMV'er har dog ikke fokus på udsatte personer, når der skal besættes jobs, fremgår det af SMV-publikationen. De fleste angiver manglende økonomi til at ansætte udsatte personer (34 pct.), mens 26 pct. kalder det ressourcekrævende at tage imod udsatte personer.

  50 mio. kr. til vækstpiloter

  En del af indsatsen - 50 mio. kr. - er øremærket ansættelse af såkaldte vækstpiloter i SMV'er.

  Vækstpiloter er som regel højtuddannede, der matches med virksomheder, der har behov for et ekstraordinært udviklingsarbejde eller brug for hjælp til at eksempelvis grøn eller digital omstilling.

  Flere steder i landet har vækstpiloter vist deres værdi, blandt andet i socialfondsprojektet "Akademiker i erhvervslivet", drevet af Aarhus Universitet. Projektet har matchet over en snes af sine nyuddannede akademikere med en SMV, og syv ud af 10 deltagende virksomheder oplever, at en nyuddannet kandidat har tilført virksomhedens medarbejdere nye kompetencer.

  FAKTA Om publikationen "Genstart af danske SMV'er"

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udsendt publikationen "Genstart af danske SMV'er", der afdækker SMV'ernes aktuelle situation og behov på de områder, som er centrale i erhvervsfremmebestyrelsens strategi.

  Læs publikationen "Genstart af danske SMV'er" (pdf)

  Publikationen bygger på svar fra et panel af SMV'er (0-249 ansatte). I april 2021 har 5.101 SMV'er deltaget i den første undersøgelse, og svarene er sammen med data fra Danmarks Statistik baggrund for publikationen.

  Læs baggrundsrapporten om virksomhedspanelet (pdf)

  Svarene fra SMV'erne er vægtet efter virksomhedsstørrelse, geografi og brancher, og resultaterne er repræsentative for SMV-segmentet.

  Læs baggrundsrapport fra HBS Economics om tilstanden i danske SMV'er (pdf)

  FAKTA Om virksomhedsprogrammet

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med landets tværkommunale erhvervshuse som operatører lanceret et nyt virksomhedsprogram, som har et bredt fokus på genstart af danske SMV'er gennem blandt andet digital og grøn omstilling. Programmet skal støtte omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: Tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og -tilførsel. Virksomhedsprogrammet består af følgende indholdsmæssige spor: Digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og internationalisering samt vækstpiloter i SMV'er. Der er afsat 600 mio. kr. til virksomhedsprogrammet, som finansieres med REACT-EU-midler.

  Læs mere om virksomhedsprogrammet her

  FAKTA Om REACT-EU

  Danmark modtager 1,3 mia. kr. i REACT-EU-midler, som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af REACT-EU-indsatsen. Indsatsen skal være afviklet senest medio 2023.

  Kontakt:

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte følgende:
  Søren Munch, kommunikationskonsulent, Erhvervsstyrelsen, +45 35 29 17 75

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/voksevaerk-med-udfordringer-mangel-pa-arbejdskraft-bekymrer-i-mange-smver?releaseId=13632074

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **