PRM / For første gang i ni år ligger arbejdsløsheden i Guldborgsund under landsgennemsnittet

  Pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune

  For første gang siden 2012 ligger arbejdsløsheden i Guldborgsund Kommune under landsgennemsnittet, og har siden finanskrisen i 2008 ikke ligget lavere. Det er en vigtig milepæl og samtidig et tegn på virksomhedernes store efterspørgsel efter arbejdskraft. Da virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft at stige yderligere i de kommende år har Beskæftigelsesudvalget besluttet at igangsætte nye initiativer, der fortsat skal hjælpe områdets virksomheder med at få den arbejdskraft de har brug for.

  "Vi er naturligvis rigtig glade for de lave arbejdsløshedstal og for, at de mange indsatser vi indtil videre har igangsat har givet resultat. Vores mål er at flest mulige arbejdsløse kommer i job, og at virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft kan imødekommes. Sidstnævnte er stadig en udfordring, så derfor læner vi os ikke tilbage, men igangsætter nye initiativer for at få flere arbejdsløse i job" siger formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen.

  I juli 2021 var der 894 arbejdsløse i Guldborgsund Kommune, hvilket er et fald på 32,4% siden juli 2020. Ud af de 894 arbejdsløse er de 669 personer a-dagpengemodtagere og 225 er jobparate kontanthjælpsmodtagere. De 894 arbejdsløse betyder, at arbejdsløshedsprocenten i kommunen er på 3,4 procent, mens den i hele landet er på 3,5 procent. Der igangsættes nu en undersøgelse af arbejdsløshedsgruppens kvalifikationer, og hvordan de bedst kan matche virksomhedernes efterspørgsel.

  Turist- og restaurationsbranchens opråb om akut mangel på arbejdskraft ved sommersæsonens opstart medførte en intensiv indsats fra jobcenteret, som gav et positivt resultat. Jobcentrets intensive indsats for at undgå mangel på arbejdskraft vil blive videreført i forskelige former, så flest mulige a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i job.

  Jobcenteret vil fortsat have fokus på, at de arbejdsløse er aktive jobsøgende og vil i henhold til reglerne sanktionere de arbejdsløse, der ikke er aktive jobsøgende eller uden grund ikke deltager i samtaler med jobcentret og aktiveringstilbud. Det betyder med andre ord, at en jobparat kontanthjælpsmodtager vil blive trukket i kontanthjælp, hvis personen fx ikke er aktiv jobsøgende. Samtidig vil jobcentret videregive information til arbejdsløshedskassen, hvis en a-dagpengemodtager ikke har været aktiv jobsøgende, så der kan tages stilling til evt. sanktion.

  Den fortsatte intensiverede indsats over for de jobparate arbejdsløse betyder ikke en nedprioritering af arbejdet med de borgere, der af forskellige årsager er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målet er fortsat at få så mange som muligt væk fra arbejdsløshed og videre i job, praktik, uddannelse eller andet, der kan være vejen mod arbejdsmarkedet.

  Kontakt:

  2. viceborgmester Ole K. Larsen tlf.: 25 18 03 98 email: byokl@guldborgsund.dk

  Chefkonsulent, Cand.Comm. Rikke Betak Lund tlf.: 25180248 email: rblu@guldborgsund.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/for-forste-gang-i-ni-ar-ligger-arbejdslosheden-i-guldborgsund-under-landsgennemsnittet?releaseId=13631805

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **