PRM / Flere erhvervsuddannelser topper statistik: Tre ud af fire frisørelever omfattet af lønkompensation

  Pressemeddelelse fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  ARBEJDSMARKED

  Lønkompensationsordningen fra marts 2020 sørgede for, at 74 procent af landets frisørelever kunne forblive i beskæftigelse under coronakrisens første bølge i andet kvartal af 2020. Dermed var det den gruppe af unge under uddannelse, hvor den største andel var omfattet af lønkompensation.

  Også mange tjener-, gastronomi- og receptionistelever var omfattet af ordningen. Generelt holdt ordningen hånden under mange af fremtidens faglærte.

  9 ud af de 10 uddannelser med største andele unge på lønkompensation var erhvervsuddannelser.

  Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der på baggrund af tal fra Danmarks Statistik for første gang viser, hvordan det gik de mange studerende på arbejdsmarkedet i coronakrisens første halve år.

  "Lønkompensationsordningen hjalp virksomhederne med at bibeholde deres lærlinge. Det tyder på, at virksomhederne i høj grad har holdt fast i deres uddannelsesopgave. Det var vigtigt, fordi coronakrisen truede uddannelseschancerne for en betydelig del af fremtidens faglærte," siger chefanalytiker Emilie Agner Damm fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

  Lønkompensationsordningen for lærlinge og elever blev indgået som en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 25. marts 2020. Formålet var at fastholde lærlingene i praktik, hvor de kunne fortsætte i deres uddannelse på trods af afskedigelser i virksomheden i øvrigt.

  Mange studerende mistede jobbet

  Analysen undersøger også, hvordan studerende blev ramt på deres beskæftigelse ved siden af studierne i coronakrisens første måneder. Især studerende med beskæftigelse inden for hotel- og restaurationsbranchen, undervisning og kultur og fritid mistede jobbet.

  For eksempel mistede 7.500 studerende deres job inden for hotel og restauration, hvilket svarer til 28 procent af de studerende, der var i beskæftigelse inden for branchen i februar 2020.

  "Oplevelsesindustrien blev hårdt ramt af coronakrisen, og det gik hårdt ud over de unge," siger Emilie Agner Damm.

  Læs analysen her

  Fakta

  • Cirka 240.000 unge under 30 år var i job ved siden af eller som en del af deres uddannelse i februar 2020. I marts var kun cirka 180.000 i beskæftigelse uden at være berørt af lønkompensation eller ledighed. I april og maj faldt tallet til under 160.000, inden det vendte og nåede cirka 195.000 i september.
  • 9 ud af de 10 uddannelser med største andele unge på lønkompensation var erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelserne har 11 pladser i top-20.
  • 15.400 unge under uddannelse med beskæftigelse inden for hotel og restauration, undervisning, kultur og fritid mistede jobbet.

  Lønkompensation: Erhvervsuddannelser dominerer top-20

  Tabellen viser top-20 igangværende uddannelser med højeste andele personer omfattet af lønkompensation fra april til juni 2020.

  Uddannelse

  Andel på lønkompensation

  Frisør (EUD)

  74%

  Tjeneruddannelser (EUD)

  71%

  Gastronomuddannelser (EUD)

  63%

  Receptionister (EUD)

  61%

  Tandklinikassistenter (EUD)

  57%

  Kosmetikeruddannelser (EUD)

  54%

  Andre strøm- og elektronikuddannelser (EUD)

  46%

  Karosseriuddannelser (EUD)

  42%

  Eventkoordinator (EUD)

  38%

  Andre sundhedsfaglige uddannelser (MVU)

  37%

  Designuddannelser (MVU)

  34%

  Serviceøkonom mv. (KVU)

  30%

  Ernæring og sundhed (MVU)

  30%

  Tekstil- og beklædningshåndværk (EUD)

  30%

  Teknisk, produktion og produktudvikling (KVU)

  29%

  Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse (BACH)

  29%

  Administrationsøkonom mv. (KVU)

  29%

  Finmekaniker og urmager (EUD)

  28%

  Handel og markedsføring mv. (MVU)

  27%

  Idræt (BACH)

  27%

  Anm.: Andele er beregnet som et gennemsnit over april, maj og juni 2020.

  Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.


  Top-10: Studerende ansat inden for hotel og restauration blev særlig hårdt ramt

  Tabellen viser andelen af studerende, som var i beskæftigelse forud for coronakrisen, men uden for beskæftigelse og fortsat under uddannelse i perioden fra april til juni. Branchen er opgjort per februar 2020.

  Branche

  Andel

  Antal personer

  Tekstil- og læderindustri

  30%

  50

  Hoteller og restauranter

  28%

  7.501

  Undervisning

  28%

  4.977

  Kultur og fritid

  27%

  2.969

  Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

  23%

  2.618

  Reklame og øvrig erhvervsservice

  21%

  617

  Ejendomshandel og udlejning

  19%

  452

  Sociale institutioner

  18%

  4.450

  Andre serviceydelser mv.

  17%

  1.052

  Træ- og papirindustri, trykkerier

  16%

  99

  Anm.: Andele og antal er beregnet som et gennemsnit over april, maj og juni 2020.

  Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata

  Kontakt:

  Chefanalytiker Emilie Agner Damm tlf.: 27 35 85 95 email: ead@ae.dk

  Kommunikationschef Jesper Kirkbak tlf.: 50 73 71 34 email: jk@ae.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/flere-erhvervsuddannelser-topper-statistik-tre-ud-af-fire-frisorelever-omfattet-af-lonkompensation?releaseId=13625924

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **