PRM / COVID-19-krisen sætter strategi øverst på CFO’ens agenda

  Pressemeddelelse fra PwC

  En ny pulsmåling ‘CFO'ens Agenda' med svar fra flere end 100 danske CFO'er viser, at CFO'en har fået et tættere samarbejde med CEO'en og større fokus på strategi. Desuden bidrager hver anden CFO mere til virksomhedens risk management-processer sammenlignet med før COVID-19.

  "Der er en tydelig tendens til, at CFO'en ikke alene er kommet tættere på CEO'en under COVID-19-krisen, men også i højere grad bidrager til strategi og risk management end tidligere. Generelt har krisen fået os til at rykke tættere sammen i erhvervslivet, også på direktionsgangen, hvor der har været et stort behov for at træffe mange nye og hurtige beslutninger det seneste år. Her er et tæt samarbejde mellem CEO og CFO helt afgørende," forklarer Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og senior partner i PwC.

  Pulsmålingen viser desuden, at knap 6 ud af 10 CFO'er har justeret strategien i forbindelse med COVID-19, og næsten ligeså mange har fortsat strategi som deres fokusområde for det kommende år. I CFO'ens top 3 over fokusområder for det kommende år ligger således strategi (56 %), profitabilitet (44 %) og ny teknologi (43 %).

  "Strategiarbejdet vil også i det kommende år stå højt på CFO'ens agenda. Mange virksomheder har været igennem et år, der har krævet en helt ekstraordinær strategi og omstilling, og for dem er det tid til at se frem imod en forhåbentlig mere stabil periode og dertil tilpasset strategi," vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

  Det er særligt CFO'erne i de større virksomheder, der har fokus på strategi, mens de mindre virksomheder har effektiv økonomistyring øverst på listen over kommende fokusområder.

  Øget investering i digital transformation, ESG og branding
  CFO'ernes fokus på ny teknologi afspejler sig desuden i de områder, hvor de forventer at øge deres investeringer. Hele 76 % forventer således at øge deres investeringer i digital transformation, mens 55 % peger på ESG og bæredygtighed samt markedsføring og branding (55 %), der kommer ind på en delt andenplads over investeringsområder for det kommende år.

  "Den høje andel af CFO'er, der forventer at øge deres investeringer i digital transformation skal ses i lyset af, at COVID-19-pandemien har været med til at øge behovet for digitale løsninger. Samtidig har krisen vist os, at de virksomheder, der har været gode til at investere i digitalisering inden pandemien, har haft bedre forudsætninger for at klare sig godt under krisen," fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

  Pulsmålingen viser desuden, at det særligt er CFO'er i de større virksomheder (66%), der forventer at øge investeringer inden for ESG og bæredygtighed. Det samme gælder blot for 4 ud af 10 i de mindre virksomheder.

  "De store virksomheder går foran, når det gælder investeringer i bæredygtighed. Det skyldes bl.a., at der stilles større krav til de store virksomheder, både når det gælder rapportering og omverdenens forventninger. Der er dog ingen tvivl om, at bæredygtighed bliver et endnu vigtigere konkurrenceparameter for alle virksomheder i fremtiden, da såvel kunder, medarbejdere som leverandører stiller øget krav herom," understreger Mogens Nørgaard Mogensen.

  Stigende råvarepriser holder CFO'en vågen om natten
  På listen over CFO'ernes største bekymringer for de kommende 12 måneder finder vi ifølge pulsmålingen stigende råvarepriser og transportomkostninger på en førsteplads (44 %), manglende vækst/indtjening på en andenplads (42 %) og manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft på en tredjeplads (34 %).

  "Krisen har desværre medført høje priser på råvarer, lange leveringstider og i sidste ende materialemangel. Det betyder, at mange virksomheder, særligt producenter og underleverandører, er bekymrede for ikke at kunne imødekomme efterspørgslen i et marked, der ellers er på vej op, og det kan føre til manglende vækst og indtjening," forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

  Det er særligt CFO'er i de store virksomheder, der er bekymrede for de stigende råvarepriser og transportomkostninger (50 %), mens CFO'er i de mindre virksomheder er mere bekymrede for mangel på vækst/indtjening (48 %) og adgangen til kvalificeret arbejdskraft (37 %).

  "De seneste tal fra OECD viser en forventet fremgang i verdensøkonomien på 5,6 % i 2021,

  ligesom der allerede er høj aktivitet inden for flere sektorer, herunder industrien og byggeriet. Det skaber atter stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, selvom der desværre fortsat er brancher, der er hårdt ramt af pandemien," slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

  Om undersøgelsen
  PwC har i samarbejde med Børsen foretaget spørgeundersøgelsen "CFO'ens nye agenda" blandt CFO'er og økonomichefer i dansk erhvervsliv. 114 CFO'er og økonomichefer har deltaget i onlineundersøgelsen, som omhandler COVID-19-krisens betydning for CFO'ens arbejdsområde samt forventningerne til fremtiden. Besvarelserne er indsamlet fra den 7. til 17. maj 2021.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/covid-19-krisen-saetter-strategi-overst-pa-cfoens-agenda?releaseId=13623177

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **