PRM / Styrket samarbejde om Furesøs almene boliger

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  Et mål for Furesø Kommune i 2030 er, at alle uanset alder og indkomst bor i velfungerende boligområder og lokalsamfund. Mere end hver fjerde borger i Furesø bor i almen bolig. Et særligt udvalg med repræsentanter fra Furesøs almene boligselskaber, lokalpolitikere og udefrakommende eksperter har nu fremlagt en kortlægning af udfordringer og forslag til, hvordan der skal sikres gode, trygge boligområder og en balanceret beboersammensætning i boligområder i kommunen.

  Konklusionen er klar: De boligsociale udfordringer i Furesø skal håndteres gennem et styrket samarbejde mellem kommune og boligselskaberne.

  Borgmester Ole Bondo Christensen (A) har været formand for det 15 personer store udvalg:

  "Mere end hver fjerde borger i Furesø bor i almene boliger. Langt de fleste er glade for deres naboer og de gode boligområder. Men vi har også boligområder, hvor andelen af borgere med forskellige udfordringer er højere end andre steder i kommunen. Vi er ikke i nærheden af have så massive problemer, som der er i andre kommuner, men vi skal følge udviklingen tæt og sammen sikre en positiv udvikling i alle boligområder. Heldigvis har udvalget i enighed peget på en lang række værktøjer, som vi nu vil drøfte med de forskellige boligselskaber. Jeg vil gerne takke repræsentanterne for boligorganisationerne og de øvrige deltagere i det nedsatte rådgivningsudvalg for et rigtig godt og meget konstruktivt samarbejde."

  Viceborgmester Lars Carstensen (C) lægger vægt på, at indsatsen for at skabe trygge og attraktive boligområder styrkes yderligere:

  "Et tættere samarbejde mellem kommune og boligorganisationer, hvor vi sætter klare mål for beboersammensætning er helt afgørende. Jeg er sikker på, at vi i en god dialog kan igangsætte en række initiativer så som at fremme blandede ejerformer, øge beskæftigelsesindsatsen, sikre tidsvarende boliger og fremme forenings- og fritidsliv på tværs. Alt sammen noget, der kan styrke de forskellige boligområder i Furesø".

  Ingen parallelsamfund i Furesø

  Udvalget, som har gennemtrawlet en stor mænge data og fakta i forbindelse med arbejdet, slår fast, at de almene boliger i Furesø Kommune generelt er velfungerende og ikke oplever de problemer, som kendetegner almene boligområder i andre kommuner. Godt en fjerdedel af Furesø kommune - eller ca. 10.000 borgere - bor i almene boliger i Furesø. Det rådgivende udvalg har peget på, hvordan Furesø også fremover undgår parallelsamfund, og hvordan de udfordringer, som er i nogle almene boligområder, kan håndteres.

  Her kan fælles udlejnings- og anvisningskriterier være noget af det, der arbejdes videre med. Samtidig er det vigtigt, at kommunen, boligselskaberne og andre aktører, f.eks. erhvervsliv og fritidsklubber, arbejder sammen om - og forebygger boligsociale udfordringer.

  Se de samlede anbefalinger nederst i denne mail

  ***

  Fakta om det rådgivende §17 stk. 4-udvalg (og kontaktpersoner):

  Udvalget er sammensat af eksperter og ressourcepersoner med ekspertise og langvarig erfaring fra den almene bolig-sektor samt repræsentanter fra Furesø Byråd:

  Ressourcepersoner fra boligselskaberne i Furesø

  • Jette Aistrup (VAB)
  • Henrik Haugaard (Furesø Boligselskab)
  • Christina Iversen (Furesø Boligselskab)
  • Mette Møllerhøj (Direktør Lejerbo)

  Eksterne ressourcepersoner med særlig ekspertise

  • Birgitte Mazanti (Centerleder i Center for boligsocial udvikling)
  • Sanne Kjær (Kundedirektør i KAB)
  • Solveig Tingey (Cheføkonom i BL)
  • Ellen Højgaard Jensen (Direktør i Dansk Byplanlabora-torium og bestyrelsesmedlem i SAB)

  Ressourcepersoner bosiddende i Furesø

  • Mohammed Hamouti (Beboer Farum Midtpunkt, leder af boligsocial helhedsplan og erfaring med boligsocialt arbejde)
  • Søren Bech (Ingeniør, tidligere almen beboer, erfaring fra boligselskab og kommune)

  Repræsentanter fra Furesø Byråd

  Fakta om almene boliger i Furesø

  • Der er 45 almene boligafdelinger med næsten 5.000 boliger fordelt på syv boligorganisationer.
  • De ca. 5.000 boliger huser ca. 10.000 furesøborgere.
  • De almene boliger udgør 28 pct. af den samlede boligmasse i kommunen.
  • 62 pct. af boligerne ligger i Farum, mens 38 pct. af boligerne er i Værløse.
  • 90 pct. af de almene boliger i Furesø Kommune er familieboliger, 3 pct. er ungdomsboliger og 7 pct. er ældreboliger.
  • De fleste almene boliger i Furesø er bygget i 50'erne, 60'erne og 70'erne.

  Kontakt:

  Ole Bondo Christensen (A) email: borgmester@furesoe.dk

  Lars Carstensen (C) email: lnc1@furesoe.dk

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/styrket-samarbejde-om-furesos-almene-boliger?releaseId=13622799

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **