PRM / Grønne udearealer og byrum – skaber trivsel

  Pressemeddelelse fra OKNygaard A/S

  "Som anlægsgartner og klimaentreprenør vil vi gerne skabe smukke grønne udearealer og byrum. Det kræver en særlig ekspertise, fordi vi på en og samme tid skal anlægge driftssikre løsninger og skabe visuelt spændende grønne byrum til brugerne. I OKNygaard arbejder vi med mange grønne klimaprojekter, og vores viden og ekspertise vil vi gerne dele og udvikle", fortæller adm. direktør i OKNygaard, Ole Kjærgaard.


  Europæisk platform for grønnere byer

  OKNygaard er i samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder i gang med at etablere et dansk videnscenter med fokus på urban greening, borgertrivsel og biodiversitet. Projektet er en del af et 4-årigt EU-udviklingsprojekt, hvor anlægsgartnervirksomheden desuden samarbejder med skoler og virksomheder i Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland.

  "Vi er med i projektet, fordi vi vil være med til at styrke bevidstheden om den betydning, grønne områder har for fremtidens byer. Det gælder både befolkningens trivsel og klimaet, hvor grønne byrum bl.a. kan være med til at binde CO2", siger Ole Kjærgaard.


  Gigantisk taghave i Odense

  OKNygaard står for at anlægge det store haveanlæg, der er en integreret del af det nye H.C. Andersens Hus i Odense. Totredjedele af bygningen etableres under jorden, og haven kommer til at dække taget.

  "Som besøgende i haven kommer du til at bevæge dig hen over taget uden at bemærke, at du går på et tag. Hele taget bliver dækket af haven. Det betyder, at haverummet teknisk skal opbygges som en taghave. Udfordringen ved taghaver er at sørge for, at vægten bliver holdt nede, samtidig med at beplantningen har et tilstrækkeligt vækstgrundlag," fortæller projektleder hos OKNygaard Henrik Vittrup og fortsætter "og så skal vi sikre afvanding samtidig med, at taget forbliver tæt."


  Eventyrhave på et tagdæk

  På dækket skal OKNygaard etablere en drænbakke, hvor der skal udlægges som letfyld. Der hvor der skal være bede, tilføjes specialjord. Denne opbygning er med til at holde vægten af anlægget nede i forhold til tagets bæreevne.

  Der bliver etableret drypvandingsanlæg og kloaksystem på dækket til at sikre afvanding og afløb fra regnvand.

  Øverst bliver der grusstier, klassiske klinkebelægninger, chaussestén og ikke mindst en spændende beplantning. Der skal bl.a. plantes færdige takshække i varierende højder. Endelig får de besøgende glæde af en sø og et spejlvandsbassin på tagdækket.

  Der bliver yderligere to haver, som er trukket en etage ned, så de kommer i niveau med museet under terræn. Haveanlægget bliver samlet på 9000 m2 og dermed større end den tidligere have.

  Fakta

  OKNygaard er landsdækkende anlægsgartner og klimaentreprenør og beskæftiger flere end 500 medarbejdere. Virksomheden er ISO 14001 Miljøcertificeret og ISO 45001 Arbejdsmiljøcertificeret.

  I 2018 indledte OKNygaard en strategi om systematisk udskiftning af alle håndholdte gartnermaskiner til eldrevne modeller. Planen er at være 100 % eldreven i 2022. Elværktøj udleder mindre CO2. Samtidig skaber det et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne gennem færre vibrationer og mindre støj fra maskinerne.

  Kontakt:

  Administrerende direktør Ole Kjærgaard tlf.: +45 2787 7400 email: okj@oknygaard.dk

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/gronne-udearealer-og-byrum-skaber-trivsel?releaseId=13616413

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **