PRM / Ekstra studiepladser skal sikre flere landinspektører i fremtiden

  Pressemeddelelse fra Aalborg Universitet

  Alle ved, hvad arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og entreprenører laver. De færreste er klar over, at deres projekter bygger på en uddannet landinspektørs opmålinger, kortlægninger, analyser og anbefalinger. Det er landinspektørernes arbejde, der baner vejen for de arkitektoniske og ingeniørmæssige bedrifter, vi alle kan se og nyde godt af overalt i Danmark. Derfor er det en stor udfordring for kommuner og erhvervsliv, at ledigheden blandt landinspektører nu er næsten lig nul. Der er kort sagt mangel på uddannede landinspektører.

  Flere studiepladser
  Aalborg Universitet (AAU) er det eneste sted i landet, som udbyder en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab. På Institut for Planlægning bliver der nu udbudt 20 ekstra studiepladser i både Aalborg og København for at komme udfordringen med manglen på landinspektører i møde.

  - Vi er meget glade for at kunne imødegå behovet for flere landinspektører med ekstra studiepladser. Vi arbejder hårdt på at kunne fylde pladserne op, fortæller institutleder Tine Herreborg Jørgensen.

  Uddannelsen i landinspektørvidenskab kan læses på AAU i enten København eller Aalborg. De ekstra studiepladser er også en rigtig god nyhed for Den Danske Landinspektørforening:

  - Manglen på landinspektører vil overordnet set efterlade samfundet uden en professionel, der har en helhedsorienteret ejendomsretlig tilgang til udviklingen af byer og landskaber. Derfor er de ekstra studiepladser på Aalborg Universitet en god nyhed, så vi har bedre mulighed for at sikre en fremtidig fremgang i antallet af uddannede landinspektører, udtaler Torben Juulsager, der er formand for Den Danske Landinspektørforening.

  En landinspektør har en meget stor faglig og teknisk bredde i uddannelsen med både planforståelse, indsigt i lovgivning og matrikulær forståelse. Eksempelvis har landinspektører med speciale i planlægning specifikke kompetencer som viden om lokalplanlægning, planjura og miljø. På den måde giver uddannelsen som landinspektør en bredere viden om flere aspekter i et bygge- eller anlægsprojekt end man kan få på jura - eller ingeniørstudiet.

  Næsten stensikker jobgaranti for nyuddannede
  En landinspektør er med til at udvikle nye by- og boligområder, hvor der i dag også skal tages højde for eksempelvis stigende vandstandsniveauer eller kystsikring, landskabsudvikling og naturforvaltning. Her kommer du til at arbejde med den nyeste it- og satellitbaserede teknologi; design og anvendelse af geografiske informationssystemer, der indgår ved planlægning og arealforvaltning; samt arbejde med lovgivning og afklaring af private rettigheder.

  Når ledigheden inden for landinspektører er i bund, betyder det omvendt også noget positivt for nyuddannede. De er næsten garanteret et job, når uddannelsen er afsluttet.

  - Erhvervslivet råber på flere landinspektører. Faktisk har en stor del af de studerende på landinspektørvidenskab allerede et job på hånden inden, de er helt færdige med deres speciale. Det er der ikke mange andre uddannelser, der kan bryste sig af, udtaler institutleder Tine Herreborg Jørgensen fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

  Fakta om Landinspektøruddannelsen
  Aalborg Universitet er det eneste sted i landet, der uddanner landinspektører. Uddannelsen kan enten tages i København eller Aalborg. Landinspektøruddannelsen lægger op til brede karrieremuligheder, idet landinspektører kan arbejde med aspekter inden for mange områder.

  Eksempelvis:

  • ejendomsret og sikring af grundejerrettigheder
  • opmåling, kortlægning og arealforvaltning
  • planlægning af by og land
  • geografiske informationssystemer
  • naturgenopretning, kystsikring og lokalisering af grønne energiløsninger mv.

  Landinspektører arbejder ind i FN's verdensmål omkring "Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund", "Nr. 13: Klimaindsats" og "Nr. 15: Livet på land". Uddannelsen har derfor også et afgørende fokus her.

  Læs mere om uddannelsen her:
  https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/landinspektoervidenskab

  Kontakt:

  Tine Herreborg Jørgensen, institutleder, Institut for Planlægning på Aalborg Universitet,
  mobil: 9356 2141, mail: tine@plan.aau.dk

  Torben Juulsager, formand for Den Danske Landinspektørforening
  mobil: 6162 8321, mail: tgj@geopartner.dk

  Sidse Lund Østergaard, kommunikationsmedarbejder, Institut for Planlægning, AAU,
  mobil: 2130 3034

  Dahlia Dahan, studerende på Landinspektørvidenskab i København, Aalborg Universitet, mobil: 25 48 69 95

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ekstra-studiepladser-skal-sikre-flere-landinspektorer-i-fremtiden?releaseId=13596494

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **