PRM / Boligpolitik om retningen for Furesøs boligudvikling i høring

  Pressemeddelelse fra Furesø Kommune

  En del af Furesø Kommunes 2030-mål er, at kommunen i 2030 skal have gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og have velfungerende boligområder og lokalsamfund. Det står tydeligt i den boligpolitik, som byrådet netop har sendt i høring.

  "Boligpolitikken skal understøtte Furesø, som en kommune med levende lokalsamfund, der fremmer god arkitektur og gode byrum. Den skal også understøtte de nære fællesskaber, når vi tænker nye boliger som fx muligheden for, at flere generationer kan bo sammen. Det er også vigtigt, at naturen spiller en større rolle i byudviklingen. Jeg håber, at mange har lyst til at byde ind undervejs i høringen, så vi skaber den helt rigtige boligpolitik", siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig.

  Boligpolitikken skal sætte rammerne for by- og boligudviklingen i de næste år frem og også sikre, at Furesøs kommunes tilbud med skoler, daginstitutioner og plejehjem passer til antallet af boliger i kommunen.

  Flere små og billigere boliger

  Den nye boligpolitik skal også sikre, at Furesø forsat har boliger for alle. Det er en del af Furesø Kommunes mål for 2030. Furesø vil derfor fortsætte det gode samarbejde med kommunens borgere og aktører om at sikre flere mindre og billigere boliger.

  "Jeg synes, vi har haft virkelig gode politiske drøftelser om boligpolitikken. Jeg håber, at Furesøs borgere også har lyst til at engagere sig og byder ind med, hvad de synes er vigtigt i en boligpolitik. For mig er det vigtigt, at Furesø er en kommune, alle kan bosætte sig i. Vi skal have forskellige boliger, der appellerer til alle aldre og livssituationer", siger Lene Bang (S), næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig.

  Fakta om politikken

  Udkast til boligpolitikken sendes i høring indtil den 28. august 2020.

  Kontakt:

  Kommunikation tlf.: 72354012 email: kommunikation@furesoe.dk

  Egil Hulgaard (C), formand for Udvalg for byudvikling og bolig, tlf. 2151 8188
  Lene Bang (S), næstformand i Udvalg for byudvikling og bolig, tlf. 2148 2223

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/boligpolitik-om-retningen-for-furesos-boligudvikling-i-horing?releaseId=13596484

  ** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **