PRM / Forslag om ændret adgang til ældreboliger sendes i høring

  Pressemeddelelse fra Lolland Kommune

  Kvalitetsstandarderne skaber sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer. Baggrunden for forslaget om at stramme adgangen til ældreboligerne er ønsket om at bremse kommunens udgifter til den mellemkommunale udligning. Den mellemkommunale udligning dækker over, at loven på området siger, at det er visitations-kommunen, dvs. Lolland Kommune, der skal dække udgifterne til pleje til borgerne, der er visiteret til en ældrebolig, også efter at borgeren er flyttet til en anden kommune.

  Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Tom Larsen fortæller, at udgifterne til tomgangshusleje og mellemkommunal udligning i 2018 var 10,8 millioner kr. og i 2019 11,8 millioner kr., og derfor reagerer udvalget.

  "Der er tale om en justering af kriterierne, der i praksis næsten ikke vil være mærkbar for svage borgere, der bliver boende i Lolland Kommune. Hvis ikke man visiteres til en ældrebolig, kan man få adgang til ledige ældreboliger på almene vilkår. Forskellen vil være, at Lolland Kommune ikke skal betale for udgifter til pleje for borgere, der flytter til andre kommuner", siger Tom Larsen, og fortsætter:

  "Selvom vi hellere havde været ændringen foruden, så er det i udgangspunktet ikke en svær prioritering at foretage. Jeg vil hellere bruge pengene på borgerne her i kommunen. Vi går nu i dialog med både Ældre- og Handicapråd og får deres perspektiver på sagen, inden vi træffer den endelige beslutning", forklarer Tom Larsen.

  De præcise forslag til stramninger fremgår af referatet fra udvalgsmødet, som der henvises til herunder, men generelt gælder, at det foreslås, at der skal være et dagligt behov for personlig pleje som en grundlæggende præmis for en mulig bevilling.

  For de borgere med behov for ældrebolig, som bliver boende i kommunen, vil stramningen for de allerfleste ikke have praktisk betydning.

  Hvis ikke man opfylder kriterierne for en ældrebolig, vil visitationen ligesom i dag have mulighed for at tilbyde ledige boliger til borgere på almene vilkår. Det vil ske

  • ud fra en rehabiliterende tankegang, så borgeren forbliver selvhjulpen længest muligt,
  • så borgerne får en tidssvarende og bedre bolig end den bolig, som de typisk kommer fra samt
  • så kommunen undgår tomgangshusleje.

  En justering af kvalitetsstandarderne vil ikke have nogen betydning for de borgere, som allerede er bevilget ældre-, pleje- eller midlertidig bolig.

  Politisk behandling

  Referatet af Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 13. januar kan ses på lolland.dk (punkt 2). De justerede forslag til kvalitetsstandarder vil efter endt høring igen skulle behandles i Ældre- og Sundhedsudvalget inden endelig vedtagelse i byrådet.

  Kontakt:

  Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Tom Larsen tlf.: 27 15 29 00

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forslag-om-aendret-adgang-til-aeldreboliger-sendes-i-horing?releaseId=13586129