PRM / Overborgmester vil have stop for brændeovne

  Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

  Der er i alt ca. 16.000 brændeovne i København, næsten alle sammen i boliger, der i forvejen har klimavenlig fjernvarme. Brændeovnene sviner i fyringssæsonen mere end den samlede biltrafik gør på et helt år og er hovedkilde til partikelforurening i luften.

  Nu vil Københavns overborgmester have et stop for, at der kommer flere brændeovne til:

  Brændeovne er hyggelige - men de er ikke nødvendige i en by som København, hvor 99 pct. af ejendommen har klimavenlig fjernvarme, siger Frank Jensen:

  Brændeovnene er den største kilde til sundhedsskadelige partikler. Hvis vi skrottede alle brændeovne i København, ville det have større virkning på sundheden, end hvis vi fjernede al trafik på vejene, siger han.

  Derfor foreslår overborgmesteren, at alle landets kommuner bemyndiges til at forbyde nyopsætning af brændeovne i bygninger, der allerede har klimavenlig varmeforsyning. På den måde forhindrer man, at der kommer nye brændeovne til i områder, der er belastet af røg og partikler.

  Samtidig foreslår Frank Jensen, at skrotningspræmien til brændeovne udvides til at dække mange flere ovne end i dag og at den sættes betragteligt i vejret fra nuværende 2.000 kr. til ca. 5.000 kr. Og har boligejeren taget imod præmien, klapper fælden - så må der ikke sættes en ny ovn i.

  Jeg tager ikke brændeovnen fra nogen. Men jeg vil gerne gøre det rigtigt attraktivt at skille sig af med ovnen, og jeg gerne sikre, at der ikke kommer nye brændeovne til, siger Frank Jensen.

  Frank Jensen foreslår:

  • Kommuner skal have lov til at nedlægge forbud mod nyetablering af brændeovne i ejendomme, der har fjernvarm
  • Ingen nye ovne ved skrotpræmie
   • Skrotpræmien skal omfatte mange flere ovne (det er ikke afgørende, præcis hvor linjen trækkes, men det kan fx være ved alle brændeovne, der er installeret før 2005, hvor der blev indført krav til ovnene)
   • Ved at modtage præmien fraskriver husejeren sig retten til at udskifte ovnen med en anden. Præmien medfører altså, at et ildsted bliver lukket. (i dag installeres der en ny brændeovn ved 9 ud af 10 skrotningspræmier)
   • Prisen skal op fra de 2.000 kr. i dag til ca. 5.000 kr.

  Fakta

  På landsplan er brændeovne kilde til 70 pct. af al partikelforurening

  550 for tidlige dødsfald på landsplan anslås af kunne henføres alene til brændeovne

  På landsplan er der 700.000 - 800.000 brændeovne, men koncentrationen af partikler er højere i byerne, hvor boligerne ligger tæt.

  Den nuværende skrotningspræmie er indført af VLAK-regeringen og giver 2.000 kr. for at skrotte en brændeovn. Den gives kun til brændeovne fra før 1995, hvilket betyder, at en masse ældre ovne ikke er omfattet. Præmien gives, selvom der efterfølgende installeres en ny brændeovn.

  Erfaringer fra tidligere skrotningspræmier siger, at kun 10 pct. af ildstederne bliver lukket, mens 90 pct. af de skrottede brændeovne bliver erstattet med en nyere model.

  Nye brændeovne forurener 60-80 pct. mindre end gamle ovne fra før 2005. Men selv den nyeste svanemærkede brændeovne fra 2017 forurener mindst 11 gange så meget per energienhed som en nyere lastvogn.

  En opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra Aarhus Universitet viser, at over halvdelen af brændeovne i København er fra før 2005.

  Kontakt for kommentarer
  Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, 3147 9497

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/overborgmester-vil-have-stop-for-braendeovne?releaseId=13584170