PRM / UM: Save the Date! Ackreditering till Arktiska rådets utrikesministermöte

  Pressemeddelelse fra Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

  Medierna kan börja ackreditera sig till mötet i slutet av mars. Vi ger närmare anvisningar när ackrediteringen inleds.

  Bakgrundsfakta

  Arktiska rådet arbetar med frågor som rör hållbar utveckling och miljöskydd i den arktiska regionen.

  Rådet håller ett ministermöte ungefär vartannat år.

  Finland tog över ordförandeskapet 2017 och överlåter ordförandeklubban åt Island under utrikesministermötet i Rovaniemi den 7 maj 2019.

  De åtta medlemsstaterna i Arktiska rådet är Förenta staterna, Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och Sverige.

  Sex organisationer för urfolk i regionen är permanenta medlemmar: Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich’In Council International, Inuit Circumpolar Council, Samerådet och Russian Association of Indigenous People of the North.

  Mer information om mediernas ackreditering: Miia Vihola, informationsassistent, tfn 040 5908 741

  Läs mer om Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet

  Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://www.sttinfo.fi/tiedote/um-save-the-date-ackreditering-till-arktiska-radets-utrikesministermote?releaseId=69852597