PRM / EU puster “mere liv” i reproduktionsmedicinsk forskning

  Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden

  Med afsæt i et stærkt regionalt reproduktionsmedicinsk klynge-fællesskab har det dansk-svenske ReproUnion projekt etableret et offentligt-privat partnerskab inden for reproduktiv medicin. Der er tale om et samarbejde hvor den akademiske verden, sundhedssektoren, og life-science industrien er gået sammen i et ønske om at kunne tilbyde alle patienter med reproduktionssygdomme i Øresundsregionen adgang til den bedste og mest avancerede behandling med de allernyeste teknologier. Til det nye ambitiøse ReproUnion projekt, kaldet ReproUnion 2.0 er det samlede budget for den nye satsning 6,640 mil. Euro – se faktaboks nedenfor.

  Formålet med ReproUnion er, at tackle de bagvedliggende reproduktive sygdomme som forårsager ufrivillig barnløshed. Det er sygdomme som har store personlige, familie- og samfundsmæssige konsekvenser. Reproduktiv sygdom som indsatsområde omfatter både forskning i årsagerne og adgang til behandlinger af høj kvalitet til de som rammes af sygdommen.

  -Ufrivillig barnløshed er et alvorligt problem. Særligt for de mange par der bliver ramt af det, men også for samfundet mere bredt betragtet. Det dansk-svenske ReproUnion-samarbejde har betydet, at mange par i begge lande har kunnet få tilbudt en bedre behandling. EU’s nye million-bevilling viser klart, at det dansk-svenske samarbejde på fertilitetsområdet er blevet en international styrkeposition. Det succesfulde samarbejde tjener samtidigt som en god model for, hvordan vi fremadrettet også kan samarbejde på andre sundhedsfaglige områder, siger regionsrådsformanden Sophie Hæstorp Andersen.

  I det nye ReproUnion projekt er der identificeret fem store fremtidige udfordringer, ‘Challenges’, inden for reproduktiv medicin, som alle er af helt afgørende betydning for bekæmpelsen af ufrivillig barnløshed.

  De fem ‘Challenge’ grupper er følgende:

  1. Forbedring af mandlig fertilitet.

  2. Optimering af reproduktionsbehandling af infertile par.

  3. Bevare kvindelig ovariefunktion.

  4. Forebyggelse af infertilitetrelateret morbiditet.

  5. Forbedrede oplysningsindsatser for at forhindre reproduktive sygdomme og støtte familieopbygning (Fertility Awareness).

  Ambitionen er, at udnytte ReproUnion platformen som afsæt for at tiltrække forskere i international topklasse til at bidrage til løsningen af de definerede ‘Challenges’ i et samarbejde på tværs af lande og regioner.

  “Det nye ReproUnion projektet – også kaldet ReproUnion 2.0, er begyndelsen på et nyt forsknings- og innovationsparadigme inden for reproduktiv medicin i Øresundsregionen. De regionale universiteter og hospitaler samler sig sammen med ledende internationale forskningsinstitutter og industrielle interessenter til at løse fem store globale reproduktive udfordringer, der er af stor individuel og samfundsmæssig interesse. Vores formål at være verdensledende i at overvinde infertilitet, og det er vores ambition og mål at forhindre og behandle de stigende udfordringer ved ufrivillig barnløshed”, udtaler bestyrelsesformand fra ReproUnion Jens Sønksen.

  I de kommende tre år bliver fokus at definere individuelle ‘Challenges’ samt at etablere de nødvendige samarbejdsrelationer i motiverende ‘Challenges-netværk’. Senest ved udgangen af denne treårsperiode skal hver enkelt ‘Challenge’ have etableret forskernetværk med gensidigt motiverende samarbejdsrelationer der er villige til at investere tid og intellektuel power i løsningen af opgaven.

  Målet er at bruge den regionale innovationskraft, de internationale samarbejdspartnere, og triple-helix strukturen som løftestang, når fremtidens udfordringer inden for reproduktiv medicin skal løses.

  Faktaark om ufrivillig barnløshed

  • · Ca. 6000 af alle børn i Danmark undfanges i dag på fertilitetsklinik.
  • · 16-26 % af alle par, der forsøger at få børn, oplever fertilitetsproblemer.
  • · Hver 5. mand får aldrig børn.
  • · Hver 10. kvinde får aldrig børn, eller får færre børn end hun havde ønsket.
  • · Gennemsnitsalder for førstegangsfødende i Skandinavien er 28-29 år.
  • · Undersøgelser viser, at den relativt høje alder er en af de væsentligste faktorer i forbindelse med fertilitetsproblemer. Men også andre faktorer, som seksuelt overførte sygdomme, overvægt, rygning og miljø påvirker både mænds og kvinders fertilitet.

  Fakta om ReproUnion

  Som resultat af de opnåede resultater af ReproUnion projektet, har bestyrelsen fra ReproUnion iværksat et strategisk arbejde som fortsat skal fokusere på at styrke behandling, forskning og forebyggelse indenfor det reproduktionsmedicinske område. 3,320 mil. Euro fra Interreg V ÖKS Region Skåne med 1,12 mil. Euro Få mere information om forskningsprojektet på www.reprounion.eu Pressekontakt Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70209588 Pressekontakt ReproUnion bestyrelse: Jens Sønksen Professor Herlev hospital Tel: +45 2120 3162 jens@sonksen.dk

  Kontakt for yderligere oplysninger

  Pressekontakt Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 70209588

  Pressekontakt Region Skåne: Peter J Olsson Senior politisk rådgiver (M) Region Skåne Tel: +(46) 044-309 3020 Tel: +(46) 070-4487170 peter.j.olsson@skane.se

  Pressekontakt ReproUnion bestyrelse: Jens Sønksen Professor Herlev hospital Tel: +45 2120 3162 jens@sonksen.dk

  Pressekontakt Medicon Valley Alliance: Petter Hartman CEO Tel: +45 23 71 55 77 ph@mva.org

  Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/eu-puster-mere-liv-i-reproduktionsmedicinsk-forskning?releaseId=13564728