Politi: Loyal To Familia er nu forbudt

Københavns Politi nedlægger foreløbigt forbud mod gadebanden Loyal to Familia, LTF, og det gælder med øjeblikkelig virkning over hele landet.

I forlængelse af Justitsministerens tiltrædelse af, at der indledes en sag ved domstolene om at opløse banden Loyal to Familia (LTF), har Rigsadvokaten givet Københavns Politi bemyndigelse til at beslutte om, der er grundlag for administrativt at nedlægge et landsdækkende og foreløbigt forbud mod LTF, jf. grundlovens § 78, stk. 3.

Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud.

– Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene, siger Ida Sørensen, chefanklager i Københavns Politi.

Det administrative forbud er landsdækkende og træder i kraft i dag.

LTF er derfor ikke længere tilladt, og det vil være strafbart efter straffelovens § 132 a at videreføre foreningen. Det gælder for alle, som måtte deltage i videreførelsen. Det vil være strafbart at bære eller anvende LTF’s kendetegn i det offentlige rum, også selv om det ikke sker som led i videreførelse af foreningen.

Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på f.eks. trøjer, kasketter eller lignende. Herudover vil politiet efter straffelovens §132 b have mulighed for at forbyde personer med tæt tilknytning til LTF at opholde sig på bestemte steder.

– Med forbuddet her får vi endnu et redskab i kampen mod LTF, der kan være med til effektivt at fjerne LTF fra gadebilledet og begrænse gruppens kriminelle adfærd. Vi kan fra i dag nu sigte LTF-medlemmer for at videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utryghedsskabende manifestationer i det offentlige rum, siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Strafferammen for en overtrædelse af forbuddet er op til to års fængsel.