20-årig får ni måneders fængsel for stenkast mod politi


Optagelser fra 1. marts 2017 på Nørrebro i København


Østre Landsret idømmer en 20-årig mand ni måneders fængsel for at kaste brosten under demonstration. Det er første landsretsdom, siden straffen blev skærpet.

Den unge mand deltog 1. marts i demonstrationer i forbindelse med markeringen af tiårsdagen for rydningen af Ungdomshuset. Her kastede han mindst én brosten mod politiet.

Stenkast mod politiet straffes efter straffelovens bestemmelse om vold og trusler mod personer, der udfører et offentligt hverv. Den form for vold og trusler straffes hårdere, end hvis offeret var en almindelig borger.

I forbindelse med den såkaldte respektpakke valgte Folketinget blandt andet at skærpe straffen for overtrædelse af den paragraf.

Strafskærpelsen indebærer, at straffen stiger med en tredjedel, når der er tale om vold mod politifolk i situationer med uro. Statsanklager Steen Saabye lagde vægt på skærpelsen i sin procedure.

– Jeg har ment, at man samlet skulle lande på ni måneder, som det også blev, siger han.

I byretten blev den 20-årige frifundet for anklagerne, men landsretten kom altså til en anden afgørelse.

Ifølge Steen Saabye var det en enig landsret i modsætning til byretten, hvor to mod en stemte for frifindelse. Han fortæller, at billeder fra demonstrationen blev brugt som beviser i sagen.

– Helt konkret kan man sige, at det drejer sig om, at han har kastet en sten mod politiet. Det er en konkret vurdering, at det er ham ud fra billeder fra demonstrationen, hans tøj og hans udseende, siger anklageren.

Den 20-åriges forsvarer, Marc Jørgensen, fortæller, at den unge mand indrømmer at have taget del i demonstrationen, men han nægter at have kastet sten mod politiet.

Han synes, at ni måneder er en meget streng straf.

– Det her område bærer præg af, at det har været strafskærpelse på strafskærpelse på strafskærpelse.

– Der har været politikere, som vil ud og markere sig med respektpakken. Man kommer op i et niveau, som i mine øjne er lidt ude af takt med, hvad der er rimeligt, siger forsvareren.

/ritzau/