Hård dom: Mand får 18 års fængsel for store mængder narko


Arkivfoto


En 30-årig mand er torsdag ved Retten i Viborg blevet idømt 18 års fængsel for indsmugling og videredeling af narkotika.

Han er dømt for sin rolle i indsmugling og videredeling af ikke under 384 kg amfetamin, 2,5 kg kokain og knap 1 kg ketamin.

Politiet kalder det i en pressemeddelelse for indsmugling af eksorbitante mængder hård narkotika.

Desuden er manden dømt for at have hånderet store pengeløb, der stammede fra salg af de store mængder amfetamin.

Retten var desuden enig med anklagemyndigheden i, at indsmuglingerne var håndteret særdeles professionelt, og at det havde givet et enormt udbytte.

Anklagemyndigheden gjorde under sagen gældende, at straffen skulle udmåles udover den almindelige strafferamme på 16 års fængsel for alvorlig narkotikakriminalitet, fordi der forelå særdeles skærpende omstændigheder. Retten var enige med anklagemyndigheden og udmålte derfor straffen til fængsel i 18 år.

Specialanklager Jesper Klyve udtaler: ”Jeg er særdeles tilfreds med, at et rigtigt godt politiarbejde har ført til, at vi i dag har fået en dom, der i den grad afspejler alvoren af kriminaliteten”.

Dommen udspringer af flere anholdelser foretaget i Silkeborg og Viborg området i løbet af navnlig oktober 2020. Tidligere er tre mænd idømt fængsel i 10 år, 7 år og 5 år for deres roller i sagen.

Den dømte nægtede sig skyldig og har udbedt sig betænkningstid i forhold til anke. Retten besluttede i forlængelse af domsafsigelsen, at den dømte fortsat skal være varetægtsfængslet.