Højesteret frifinder mand for håndskrevet LTF-note i celle


  Arkivfoto

  Det skal hverken koste en tillægsstraf eller en tillægsbøde, at en dømt mand havde et ark papir, hvorpå der med håndskrift var skrevet “Loyal To Familia”, i sin celle i fængslet.

  Det har Højesteret afgjort torsdag.

  Banden Loyal To Familia (LTF) er en ulovlig forening. Det er derfor forbudt at videreføre den, så man blandt andet ikke skaber utryghed. Det betyder, at alle former for kendetegn såsom rygmærker, symboler og logoer er ulovlige.

  Men papirsedlen kan ikke siges at skabe utryghed, vurderer Højesterets dommere. Derfor er manden blevet frifundet.

  – Højesteret finder, at tiltaltes besiddelse af det omhandlede ark papir under de anførte omstændigheder ikke kan anses for i sig selv at være egnet til at virke utryghedsskabende, lyder det i Højesterets afgørelse.

  – På den anførte baggrund finder Højesteret, at tiltaltes besiddelse af det pågældende ark papir påført navnet Loyal To Familia ikke er omfattet af straffelovens paragraf 132 a, stk. 2. Tiltalte skal derfor frifindes.

  Papirarket blev fundet af personale i Storstrøm Fængsel ved en rutinemæssig visitation. Det lå blandt andre papirer i den dømte mands celle.

  På det linjerede papir er der med blyant skrevet “Loyal To Familia” med skråskrift. Der er også nedfældet forskellige bogstavkombinationer og tal. Nederst på siden er der lavet en lille tegning.

  Det skete den 8. februar 2019. På det tidspunkt var LTF foreløbigt forbudt.

  Både by- og landsretten idømte ham en straf for den håndskrevne note.

  Retten i Nykøbing Falster idømte den indsatte syv dages fængsel og en tillægsbøde. Østre Landsret ændrede straffen, så der kun var tale om syv dages fængsel.

  Begge disse afgørelser er dog fejet af bordet med Højesterets dom.

  /ritzau/