Fyns Politi indfører visitationszoner i Nyborg og Odense


Her ses visitationszonen for Odense, den er i kraft med øjeblikkelig virkning frem til og med d. 4.september, oplyser Fyns Politi.


I medfør af politilovens § 6 har Politidirektøren i Fyns Politi den 27. august 2016 besluttet at politiet stikprøvevis kan foretage besigtigelser af personers legeme samt undersøge deres tøj og andre genstande, herunder køretøjer, i de nedennævnte visitationsområder i perioden fra den 28. august 2016 kl. 00:00 til den 4. september 2016 kl. 23:59 med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.

Visitationszone i Odense er afgrænset mod nord af Odense Å og Kertemindevej, mod Syd af Fynske Motorvej, mod øst af Østre Ringvej og mod vest af jernbanelinjen og Odense Kanal.

Visitationszone i Nyborg er afgrænset mod nord af den Fynske Motorvej, mod syd af Blankenborgvej, Lillemøllevej og Skulkendrupvej, mod øst af Storebælt, Storebæltvej, Havnegade, Strandvejen, Dyrehavevej og Holckenhavn og mod vest af Hjulbyvej.

Begrundelsen for beslutningen er, at der lørdag den 27. august kl. 18:09 har været et rocker-/ bandeopgør på Shell-tanken, Ejbygade 2, 5220 Odense SØ, hvor et medlem af Hells Angels blev skudt i benet af en person fra bandemiljøet i forbindelse med, at en gruppe på ca. 10 medlemmer af Hells Angels var samlet på stedet, formentlig på vej til et stort Anniversary Party i Hells Angels klubhus på Langelandsvej i Nyborg.

Det vurderes på den baggrund, at forløbet kan være optakt til en voldelig konfrontation, som kan indebære strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.