Forskere advarer: Verdenshavene kan stige to meter


Arkivfoto

Vandstanden i verdenshavene kan ifølge ny forskning stige langt hurtigere end forventet i de kommende årtier. Det skriver The Guardian.

Jokeren er den kappe af is, der dækker Antarktis.

Like localeyes.dk på Facebook

Hvis den begynder at kollapse, kan det få vandstanden til at stige dobbelt så meget, som FN's Klimapanel forudser.

Mens FN's eksperter forudser en stigning i verdenshavene på omkring én meter inden udgangen af dette århundrede, så taler forskere i en ny artikel i tidsskriftet Nature nu om to meter inden år 2100.

- Denne (fordobling, red.) kan indvarsle en katastrofe for mange lavtliggende byer, siger Robert DeConto, professor ved University of Massachusetts Amherst og ansvarlig for undersøgelsen, ifølge The Guardian.

Årsagen er, at iskappen på Antarktis ifølge DeConto er mindre stabil end hidtil antaget.

I vurderingen fra FN's Klimapanel er der ikke indregnet et særligt væsentlig bidrag til stigningen i vandstanden i form af nedbrydning af iskappen.

Tværtimod går panelet ud fra, at hyppigere snefald i Antarktis vil holde iskappen stabil, og kun passiv afsmeltning af is på grund af varmere luft og havvand vil bidrage til den højere vandstand.

DeConto og de øvrige forskere bag den nye undersøgelse indregner derimod en aktiv nedbrydning af iskappen, hvor enorme stykker af is knækker af og ender i havet.

Sker det, så skal stigningen i vandstanden ikke måles i millimeter om året, men derimod i centimeter, advarer DeConto.

Og så er man nået til et punkt, hvor det ikke længere vil være muligt at beskytte mange af klodens lavtliggende byer mod at blive oversvømmet.

- Det kommer til at dreje sig om tilbagetrækning (fra byer, red.). Ikke tekniske løsninger eller forsvarsværker, siger han.

Den gode nyhed er så, at det skrækscenarie, som forskerne opstiller, kan forhindres.

Hvis de menneskeskabte udledninger, som antages at være årsag til den globale opvarmning, hurtigt bliver nedbragt, så vil iskappen på Antarktis stort set ikke komme til at bidrage til stigningen i vandstanden.

- Det er ikke for sent, og det er vidunderligt, siger DeConto.

/ritzau/