OVERBLIK: Her er danskernes sexliv


  Arkivfoto


  Fem forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet har spurgt 62.675 om forskellige dele af deres sexliv. Deres svar har hjulpet de fem forskere med at kortlægge sexlivet i Danmark set fra mange forskellige vinkler.

  Ikke alle adspurgte er blevet spurgt om alt, men her er nogle af de tendenser, der kan aflæses af svarene:

  * Flere mænd end kvinder synes, at et godt sexliv er vigtigt. 61 procent af mænd svarer, at det er særdeles eller meget vigtigt med et godt sexliv. 42 procent af kvinder svarer det samme.

  * Mænd og kvinder vurderer dog deres eget sexliv stort set ens, når det kommer til kvaliteten.

  * Mænds sexlyst er også større end kvinders. 33 procent af mænd svarer, at de en eller flere gange om dagen har haft lyst til sex inden for det seneste år. Det samme er gældende for ni procent af kvinderne.

  Modsat har 26 procent mindre end en gang om måneden eller slet ikke lyst til sex. Det samme gør sig gældende for ni procent af mændene.

  * Det ændrer ikke noget at se på den gruppe, der er i et parforhold. I omkring halvdelen af forholdene er både mænd og kvinder tilsyneladende enige om, at mændene oftere har lyst til sex.

  56 procent af mændene i et parforhold svarer, at de oftere har lyst til sex end deres partner. 47 procent af kvinder svarer, at deres partner oftere har lyst til sex end dem selv.

  Modsat svarer 14 procent af kvinder, at de oftere har lyst end deres partner, mens ni procent af mænd svarer, at deres partnere oftere har lyst til sex.

  Lidt over en tredjedel af begge køn svarer, at de er i et forhold, hvor begge har lige ofte lyst til sex.

  * Mænd er også mere tiltrukket af kvinder end omvendt. 70 procent af mænd har siden de fyldte 15 år været tiltrukket af kvinder i meget høj grad. 45 procent af kvinder har oplevet samme tiltrækning til mænd.

  * Mere end hver fjerde af begge køn svarer, at de det seneste år i ringe grad eller slet ikke har fået dækket deres seksuelle behov.

  * Der er langt flere i et parhold end uden for, som i høj eller meget høj grad får dækket deres seksuelle behov. Det gælder omkring halvdelen i et parforhold og omkring 17 procent uden for et parforhold.

  * Syv ud af ti singler ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste.

  * 90 procent er glade for deres parforhold.

  * Et kram er mere populært end et kys, når de adspurgte skal svare på, hvilke intimitet der er vigtig for dem.

  * Onani er generelt mere populært i hovedstaden end resten af landet. Flere gør det, og det sker hyppigere.

  * Af de omkring 24.000, der har svaret, at de har onaneret inden for det seneste år, svarer næsten syv ud af ti, at det er fordi deres partner er fraværende, eller at de ikke har nogen. Der er en overrepræsentation af mænd i denne gruppe.

  * Mere end hver fjerde vil ikke have, at deres partner ved, de onanerer.

  * 28 procent af mænd svarer, at de har en eller anden grad af rejsningsbesvær.

  * 12 procent af de kvindelige adspurgte svarer, at de har været udsat for et seksuelt overgreb. Det er mindre udbredt blandt de ældre aldersgrupper end blandt de yngre. Det vil sige, at andelen er størst blandt 25-34-årige, og andelen falder, desto ældre de adspurgte er.

  * Halvdelen af overgrebene involverede gennemført samleje. Yderligere en tredjedel involverede forsøg på samleje.

  * Næsten hver fjerde har ikke fortalt om overgrebet.

  * 12 procent af kvinder i undersøgelsen svarer, at de har været i et voldeligt parforhold. Igen er det mere udbredt blandt de yngre aldersgrupper.

  Kilde: Projekt Sexus

  /ritzau/