Regeringen stopper arbejde om prostitueredes vilkår


  Arkivfoto

  Fokus er helt forkert.

  Derfor skal en igangværende undersøgelse af prostitueredes arbejdsvilkår stoppes, mener social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

  Det skriver Politiken.

  En tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier, der blev nedsat under VLAK-regeringen, har siden januar undersøgt, hvordan prostitueredes vilkår kan forbedres.

  Men arbejdsgruppen bliver nu nedlagt.

  Arbejdsgruppen havde blandt andet til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostitueredes ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

  – Det er i mine øjne helt forkert og en mærkelig forskønnelse at tale om prostitution som et erhverv på lige linje med det at være tømrer eller folkeskolelærer. Prostitution er først og fremmest et socialt problem.

  – Vi vil meget gerne være med til at forbedre forholdene for mennesker i prostitution. Faktisk ønsker vi at gøre det mere ambitiøst og række hånden længere ud, end den tidligere regering gjorde, siger Astrid Krag til Ritzau.

  Problemet med den nu lukkede arbejdsgruppe er ifølge ministeren, at den betragtede spørgsmål om sexarbejderes vilkår som erhvervspolitik.

  Men det politiske fokus skal hellere være på de store sociale problemer, som mange prostituerede kæmper med, mener Astrid Krag.

  – Det kommer med en meget høj pris at være i prostitution, siger hun.

  Regeringen vil derfor arbejde for at hjælpe flere kvinder ud af prostitution og løfte deres livskvalitet og har foreslået en exitpakke for prostituerede i sit udspil til finansloven for 2020.

  Det var imidlertid også en del af den nu nedlagte arbejdsgruppes arbejde at komme med anbefalinger til, hvordan kvinder kan hjælpes ud af prostitution.

  Det var daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K), der nedsatte den nu opløste arbejdsgruppe. Hun ærgrer sig over sin efterfølgers beslutning.

  – Det er hyklerisk, når man på den ene side gerne vil have skatteindbetalingerne, men man vedbliver at fastholde dem, som er i prostitution, i en gråzone, som skader dem mere end noget andet, siger hun til Ritzau.

  – I dag er prostitution, hvad enten man kan lide det eller ej, jo et erhverv, og det betyder, at man skal betale skat. Men man har ingen rettigheder. Hvis man for eksempel bliver udsat for vold, kan man ikke gøre andet end at melde det til politiet, og det gør de færreste.

  – Så man står meget svagt, og der vil vi gerne stille dem stærkere. Gerne kombineret med, at man gav dem nogle bedre og lettere muligheder for at komme ud af prostitution, siger Mai Mercado.

  Daværende ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) undrer sig over, at arbejdsgruppen bliver nedlagt. Også set i forhold til, hvis en prostitueret bliver udsat for vold eller bliver syg.

  – Dér er vi ikke særligt gode til at håndtere dem i det offentlige system.

  – Det burde vi gøre os nogle tanker om, for vi har med en udsat gruppe at gøre, som også skal have mulighed for at finde støtte i samfundet, siger hun til Ritzau.

  Hos organisationen Gadejuristen, der undervejs har bistået arbejdsgruppen, kalder man lukningen “et tilbageskridt for sexarbejdere”.

  Hos KFUK’s Sociale Arbejde, der driver væresteder for prostituerede, glæder man sig til gengæld over nedlæggelsen af arbejdsgruppen.

  /ritzau/