PET: Meget alvorlig og specifik trussel mod Paludan


Fra den 7. oktober 2019 – se afslutningen af demonstrationen nedenfor, der endte med at Rasmus Paludan blev evakueret med en brændende koran i hånden.

Mandag fik Rasmus Paludan forbud mod at demonstrere i hele Københavns Politikreds.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Stram Kurs.

Forbuddet bunder i, at der ifølge politiet er en meget alvorlig og meget konkret trussel mod Rasmus Paludan.

Det fremgår således, af politiets skrivelse til Paludan, hvor der henvises til Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Terroranalyse (CTA):

- Der henvises i den forbindelse til den trusselsvurdering, som Københavns Politi har modtaget fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) d.d. CTA vurderer, at terrortruslen mod Dem i øjeblikket er MEGET ALVORLIG. Det betyder, at der er en specifik trussel mod Dem.

Desuden henviser politiet til, at Paludans demonstrationer i sidste uge, især den 7. og 8. oktober, gav anledning til uroligheder.

Politiet skriver desuden, at de er bevidste om, at forbuddet er en indskrænkning af ytrings- og forsamlingsfriheden, men politiet bemærker samtidig, Rasmus Paludan efter deres opfattelse har haft rig mulighed for at ytre sig. Det sker på følgende vis:

- Det bemærkes dog i den forbindelse, at De ved flere lejligheder i Københavns Politikreds, herunder indenfor den seneste uge, har haft mulighed for at demonstrere med et lignende budskab og med lignende metoder, og at det midlertidige forbud er konkret begrundet i den aktuelle sikkerhedsmæssige situation.