Forskere holder kæft: Bliver udsat for trusler og chikane


Truslerne kommer fx fra højreekstreme grupper.

Danske forskere, der arbejder med emner som eksempelvis integration, etik og ekstremisme, bliver ofte udsat for trusler og chikane, når de ytrer sig offentligt på baggrund af deres forskning.

Det fortæller godt 20 integrations-, ekstremisme-, etik- og klimaforskere, som Jyllands-Posten har talt med.

Truslerne har fået flere af forskere til at begynde at udøve selvcensur i den offentlige debat.

LÆS OGSÅ: Tænketank: Hvide ekstremister en større terrortrussel end jihadister
Rikke Peters, ekstremismeforsker ved Aarhus Universitet, siger, at hun "censurerer" sig selv, hvis journalister ringer og spørger ind til specifikke grupper:

- Jeg vil ikke komme med konkrete karakteristikker af bestemte højreekstreme grupper. Det kan jeg godt rent forskningsmæssigt, men jeg er angst for repressalier, hvis jeg udtaler mig konkret om en navngiven gruppe, siger hun til Jyllands-Posten.

Af andre eksempler kan nævnes bioetiker Peter Sandøe, Københavns Universitet. Han fik truende e-mail om, at han skulle aflives, da han udtalte, at det var i orden at tage livet af giraffen Marius.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) mener, at trusler mod forskere er et symptom på et generelt problem med den danske debatkultur.

Det er op til den enkelte institution at beskytte forskerne, mener han.

- Hvis institutionerne ønsker en højprofilering af deres medarbejdere og medarbejdernes synspunkter, har de selvfølgelig også en forpligtelse til at bistå de medarbejdere med det nødvendige beredskab, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/