Anti-facistisk demo: 38 frihedsberøvet og sigtet af politiet

Mandag aften demonstrerede gruppen ‘For Frihed’, tidligere kendt som Pegida. Her blev 38 moddemonstranter frihedsberøvet, men der var ikke tale anholdelser, lyder det fra politiet.

Like localeyes.dk på Facebook

– Vi tilbageholdte 38 personer, som alle er blevet sigtet, men der var kun to personer der blev anholdt, lyder det fra Københavns Politis pressemedarbejder til localeyes.dk.

De 38 personer, som ifølge Københavns Politi ikke var anholdt, blev i flere tilfælde frihedsberøvet i op mod en time. De blev tilbageholdt i grupper, hvorfra de en for en blev plukket og ført ind i politiets bus, hvor de blev identificeret og sigtet.

– Ifølge retsplejelovens § 750 har folk pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, og det tager ikke mange minutter. Hvis man bliver tilbageholdt i længere tid, som udgangspunkt i mere end ti minutter, så er man de facto anholdt. Uanset hvad politiet måtte kalde det, lyder det fra forsvarsadvokat Hugo Steinmetz til localeyes.dk

Enhver som er blevet anholdt uberettiget har krav på erstatning efter retsplejelovens regler. Flere af de 38 demonstranter kan dog formentlig se frem til at modtage en straf.

Demonstranterne blev nemlig sigtet af politiet for en bred vifte af overtrædelser, nogle efter færdselsloven, nogle efter ordensbekendtgørelsen og andre efter naturbeskyttelsesloven, fx fordi de havde smidt affald på gaden.

– Folk kan også have krav på erstatning for anholdelser, som fører til straf. Det følger af proportionalitetsprincippet i retsplejelovens §1018 a, stk. 2 om, at frihedsberøvelsen skal stå i rimeligt forhold til strafudøvelsen. Det synes, at kunne komme i spil her, lyder det videre fra Hugo Steinmetz.

Politiet oplyser til localeyes.dk, at der ikke var anmeldt en moddemonstration. Politiet havde til gengæld opsporet via de sociale medier, at der blev opfordret til, at moddemonstranterne mødtes i små grupper, så de dermed nemmere kunne lege kispus med politiet.

– Det ændrer ikke ved tingene, vi har forsamlingsfrihed her i landet. Man kan ikke bare frihedsberøve folk uden grund, afslutter forsvarsadvokaten.

Der var to personer, som ifølge Københavns Politi, blev anholdt under demonstrationen. Den ene blev anholdt fordi vedkommende efter gentagne muligheder ikke kunne sandsynliggøre sin identitet. Den anden, som var mindreårig, blev taget med flere forskellige typer narkotika.