Katastrofeøvelse på Storebæltsbroen

Beredskabet på Fyn lavede natten til søndag en større katastrofeøvelse på Storebæltsbroen. Al togtrafik var indstillet, og bilister havde kun havde det sydgående spor at krydse broen i.

Øvelsen skulle træne beredskabet i en større togulykke på vestbroen. Kommunikationen mellem de forskellige enheder skulle trænes, ligesom indsats fra vejbro til togbro er en udfordring. En ny behandlingsplads i Nyborg og logistik af de tilskadekomne blev også afprøvet.