Skyd efter benene

Skyd efter stenene

Hvor er nøglen?