Kommune anmelder rockere for overtrædelse af Planloven.


Arkivfoto


Esbjerg Kommune har politianmeldt bandegrupperingen Comanches for overtrædelse af Planloven.

Det sker, fordi Comanches har klubaktiviteter på Brolæggervej 12 i Esbjerg.

Området er udlagt til virksomhedsdrift og en sådan klubaktivitet er ikke forenelig med virksomhedsdrift, mener kommunen.

”Vi politianmelder Comanches for at overtræde lokalplanens bestemmelser om, hvilke aktiviteter der må være i en virksomhed. Lige som alle andre skal Comanches selvfølgelig følge lokalplanen, og nu har vi anmeldt bandegrupperingen til politiet, fordi vi kan konstatere, at de aktiviteter, der foregår i ejendommen ikke er relateret til drift af en virksomhed. Tværtimod vurderer vi, at stedet fungerer som samlingssted med klubhusaktiviteter for personer med tilknytning til Comanches, og det er i strid med lokalplanen,” forklarer Peer Rexen, der er vicedirektør i Teknik & Miljø.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter at have modtaget anmeldelsen og har iværksat efterforskning af den. En overtrædelse af planloven vil efter juridisk vurdering typisk medføre en bødesanktion.

”Borgerne skal ikke være i tvivl om, at vi bruger alle de værktøjer, vi har, for at holde bandegrupperinger ude af politikredsen. Vi ønsker ikke deres tilstedeværelse og fortsætter derfor den massive politiindsats mod bandemiljøet for sammen med andre myndigheder, herunder Esbjerg Kommune, at bekæmpe bandegrupperingerne intensivt på Brolæggervej og i kommunen generelt,” siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Politiets indsats i området omkring Brolæggervej omfatter både en operativ del, samt efterforskning og forebyggelse. Den operative indsats består af både synligt uniformerede patruljer og civile specialpatruljer i området omkring Brolæggervej og i øvrige relevante områder. Den efterforskningsmæssige indsats indebærer, at Syd- og Sønderjyllands Politi konsekvent iværksætter efterforskning af banderelaterede hændelser og sager i og uden for Brolæggervej. Den forebyggende indsats sker i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune.

Politiet har siden 2022 registreret en række hændelser på og omkring adressen, hvor grupperingen og personer med tilknytning til grupperingen er truffet og efter politiets vurdering har udvist en adfærd, der medførte væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende. Registreringerne var en del af grundlaget for, at Esbjerg kommune i slutningen af marts 2023 i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi udstedte et samlingsstedsforbud. Det er kun muligt at udstede et sådant forbud i tre måneder og forbuddet på Brolæggervej blev derfor ophævet i juni 2023. Loven giver mulighed for, at hvis der inden for to år efter et samlingsstedsforbud er udløbet, sker hændelser, som er til ulempe eller skaber utryghed, kan kommunalbestyrelsen udstede et samlingsstedsforbud, der gælder, indtil det tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen.

”Vi har konstant fokus på trygheden i området og samarbejder fortsat med Esbjerg Kommune både om at anvende lovens muligheder for at udstede et nyt samlingsstedsforbud og i relevant omfang overtrædelse af planloven på Brolæggervej 12”, siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.