Retten har talt: Du har pligt til at vise kørekort – og udlevere det – til politiet ved kontrol


Pligten til at vise kørekort til politiet i forbindelse med kontrol har gennem mange år været centrum for debat – for skulle man nu egentligt aflevere det eller kunne man nøjes med at vise det? Nu har Højesteret afgjort den sag.

En dugfrisk dom fra torsdag d. 16. marts, afsagt i Højesteret, slår nu fast med syvtommersøm at man har pligt til midlertidigt at udlevere kørekortet til politiet ved kontrol.

En bilist var i by- og landsret fundet skyldig i at have ført personbil med en overskridelse af den tilladte hastighed. Han var endvidere fundet skyldig i efter at være bragt til standsning at have undladt på forlangende at vise sit kørekort til politiet.

Landsretten lagde i den forbindelse til grund, at bilisten foreviste politiassistenten forsiden af kørekortet, idet han dog skjulte de sidste fire cifre af sit personnummer, og afviste at overgive kørekortet til politiassistenten. Landsretten straffede bilisten med en bøde på 4.000 kr.

For Højesteret angik sagen, om T med rette var straffet for at have undladt at vise sit kørekort til politiet (færdselslovens § 56, stk. 1, 2. pkt.), og om der var grundlag for at nedsætte bøden.

Højesteret fastslog, at pligten til på politiets forlangende at vise kørekort indebærer, at føreren skal give politiet adgang til kørekortets oplysninger og mulighed for at undersøge kørekortet med henblik på bl.a. kontrol af kortets gyldighed og ægthed, og at føreren som led heri er forpligtet til midlertidigt at udlevere kørekortet til politiet.

Højesteret udtalte desuden, at der ikke var grundlag for at nedsætte bøden.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom – som kan læses i helhed på dette LINK – https://www.domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/3/pligt-til-at-vise-koerekort-til-politiet/

Hvad så med digitalt kørekort?
Kørekort-appen er et frivilligt supplement til dit fysiske kørekort, og fungerer som gyldigt kørekort i Danmark. 

Det betyder, at du kan lade dit fysiske kørekort ligge i skuffen derhjemme, så længe du i stedet kan fremvise din Kørekort-app. Behold dog dit fysiske kørekort, det skal du stadig bruge, når du kører i udlandet.

Med appen kan du:
dokumentere, at du har et kørekort under kørsel i Danmark
fremvise dit kørekort på mobilen de steder, hvor du eller plejer at bruge dit kørekort, fx som id-bevis.

Det er dit ansvar at kunne fremvise dit kørekort i appen til politiet. Er din mobiltelefon løbet tør for strøm, eller har den en ødelagt skærm, kan du få en bøde for ikke at have medbragt dit kørekort under kørslen.

Ved kørsel i udlandet skal du medbringe dit kørekort fysisk, idet kørekort-appen ikke er gyldig i udlandet.

Politiet kan scanne din Kørekort-app
Bliver du bedt om at vise dit kørekort til politiet, skal du med Kørekort-appen fremover vise en QR-kode til politiet, som de scanner for at tjekke din Kørekort-app.