Anklager kræver betinget fængsel til Messerschmidt


  Arkivfoto

  Anklagemyndigheden kræver tirsdag i Retten på Frederiksberg Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, straffet med seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

  Hans tidligere assistent kræves idømt en dom på 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk.

  Det er senioranklager Rasmus Maar Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, som fremfører kravet over for retsformand Søren Hafstrøm og rettens øvrige medlemmer.

  Maar Hansen henviser til, at der i sagen er en formildende omstændighed i form af en meget lang sagsbehandlingstid.

  – Der er påstand om en ren betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, og som ikke skal afsones, lyder det fra Maar Hansen.

  Messerschmidt er anklaget i to forhold. For det første er han anklaget for at have vildledt forskellige instanser i EU-systemet til først at udbetale godt 98.000 kroner og efterfølgende godkende betalingen.

  Dernæst er han anklaget for sammen med sin tidligere assistent at have skabt en falsk kontrakt, som er blevet brugt til vildledningen. Begge nægter sig skyldige.

  Det hele handler om Dansk Folkepartis sommergruppemøde i dagene 3. til 5. august 2015 på Color Hotel i Skagen og en parallel EU-konference afholdt samme sted 4. august.

  Sommergruppemødet var arrangeret og betalt af Dansk Folkeparti. EU-seminaret var arrangeret og betalt af det europæiske parti Meld, som er finansieret af EU.

  Men ifølge anklagemyndigheden var der ikke nogen EU-konference, og finansieringen via Meld var derfor uberettiget. Og Messerschmidt vildledte Melds sekretariat til at tro, at der var en særskilt konference, og derfor har han svindlet, lyder beskyldningen.

  Reelt er der derfor tale om, at Dansk Folkeparti har fået støtte fra EU til et arrangement, som partiet selv burde betale.

  – Det var helt og aldeles forbudt ikke bare direkte, men også indirekte at anvende Melds midler til at finansiere et nationalt sommergruppemøde, lyder det fra sagens anden anklager, specialanklager Andreas Myllerup Laursen.

  Myllerup Laursen adresserer desuden, at en række vidner i sagen i Retten på Frederiksberg har forklaret sig anderledes end tidligere.

  – Deres forklaringer er ikke troværdige. De er sammenfaldende både i forhold til, hvad de husker anderledes, og hvorfor de husker det anderledes, lyder det fra Myllerup Laursen.

  Efter anklagemyndighedens procedure er det Messerschmidts advokat, Peter Schradieck, der får ordet. Hans procedure ventes at vare et par timer. Derefter er det den tidligere assistents advokat, Andro Vrlics tur. Muligvis kommer Vrlic først til at procedere onsdag.

  Efter proceduren trækker de to dommere og tre domsmænd sig tilbage for at votere. Dommen ventes afsagt 21. december.

  /ritzau/