Kontanter beslaglagt hos fem udlændinge

Københavns Politi har beslaglagt ca. 79.600 kroner hos fem udlændinge, som med falske rejsedokumenter forsøgte at rejse ind i Danmark via Københavns Lufthavn.

Politiet har beslaglagt værdier efter lov nr. 102 af 3. februar 2016. Det skete tirsdag aften i Københavns Lufthavn, hvor Københavns Politi pågreb to mænd og tre kvinder, som forsøgte at rejse ind i Danmark på falske rejsedokumenter, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De blev sigtet for dokumentfalsk, anholdt og visiteret, hvorunder de blev fundet i besiddelse af dollars og euro svarende til i alt ca. 129.600 kroner. Der er tale om iranske statsborgere i alderen 26 til 35.

I forbindelse med sagsbehandlingen ønskede alle at søge asyl i Danmark.

Ifølge vejledningen til anvendelse af lov nr. 102 af 3. februar 2016 kan en asylansøgers værdier over 10.000 kroner beslaglægges til dækning af udgifter i forbindelse med ophold i Danmark. Københavns Politi beslaglagde derfor beløb over 10.000 kroner hos hver enkelt svarende til i alt ca. 79.600 danske kroner.

– Dansk politi er dagligt opmærksomme på, om de asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold, vi antræffer, har værdier, som kan være med til at finansiere omkostningerne ved deres ophold. Nu har politiet fundet værdier, som kunne beslaglægges til det formål, siger Per Fiig, chef for Rigspolitiets Nationale Udlændingecenter (NUC).

Udlændingestyrelsen behandler nu de fem iraneres ansøgning om asyl.

FAKTA
Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens § 40, stk. 9, indført hjemmel til, at politiet kan visitere asylansøgere mv. og ransage de pågældendes bagage med henblik på at kontrollere, om de pågældende er i besiddelse af aktiver, der kan anvendes til dækning af udgifterne til deres eller deres families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Endvidere er der i den samme bestemmelse indført hjemmel til, at politiet kan tage visse aktiver, som asylansøgere mv. medbringer, og som kan anvendes til dækning af de nævnte udgifter, i bevaring (beslaglægges). Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.