Kort køretid for brandvæsnet: Forladt bygning bag brandstation gik op i flammer


HELSINGØR: Helsingør Kommunes Beredskab havde ikke lang kørevej, og adressen var også lige meget da brandstedet lå på bagsiden af brandstationen.

Bag brandstationen ligger Ellehammersvej, og det var et forladt hus på denne som var brudt brand. Huset har været forladt længe, og er en bygning som tilhører Helsingør Kommune.

Branden medførte en kraftig sort røgfane som kunne ses på lang afstand, og vakte en del uro hos borgere i Helsingør by.

Brandårsagen er endnu ukendt, men den kan formentlig være påsat.