39-årig mand 12 år i fængsel og udvist for bestandigt for drab på 51-årig mand

GULLESTRUP: En 39-årig mand skal 12 år i fængsel og er derefter udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Sådan lød konklusionen, da der fredag den 27. august 2021, faldt dom i sagen om drabet på en 51-årig mand i Gullestrup.

Den 51-årige mand blev den 14. juli 2020 fundet knivdræbt i sit hjem. Den 39-årige nu dømte mand blev dagen efter anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet. Han har under retssagen erkendt, at han var til stede, da den 51-årige mand i juli 2020 blev dræbt, og at det var ham, der påførte offeret skaderne, men han har forklaret, at han handlede i nødværge.

Retten vurderede imidlertid beviserne anderledes og dømte den 39-årige mand skyldig i manddrab. Han skal altså nu 12 år i fængsel og er udvist af Danmark for bestandigt.

”Alt i alt er jeg tilfreds med dommen, da retten har haft samme vurdering af nødværge spørgsmålet som anklagemyndigheden, ligesom der er sket udvisning med et indrejseforbud for bestandig. I forhold til nødværge spørgsmålet lagde retten blandt andet vægt på, at den dømte havde mulighed for at forlade dræbtes bopæl i stedet for at hente en kniv. For så vidt angår straffen var min påstand fængsel i 14 år, da det var min opfattelse, at der var nogle skærpende omstændigheder, navnlig på grund af tilfældene af tyveri fra afdøde efter drabet. Et flertal af rettens medlemmer fandt dog, at en straf på 12 års fængsel var passende, hvilket også er udgangspunktet i drabssager”, siger anklager Jakob Kjær fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 39-årige mand blev også dømt for tyveri fra den dræbtes bopæl, og en 49-årig kvinde blev delvist dømt for hæleri ved at have opbevaret nogle af tyvekosterne. Hun blev idømt 60 dages fængsel, som omfattede 30 dage fra en tidligere dom.

Sagen har kørt som en nævningesag ved retten i Herning.

Den 39-årige mand tog betænkningstid, og han blev fortsat fængslet efter dom.
Den 49-årige kvinde ankede til formildelse.