Voldsomt trafikuheld på Hillerødmotortrafikvejen

ALSØNDERUP: Nordsjællands Politi, ambulancer, akutlæge og brandmandskab fra Frederiksborg Brand & Redning rykkede mandag eftermiddag ud til et voldsomt færdselsuheld på Hillerødmotorvejen. Der er to tilskadekomne, og en blev i første omgang meldt i kritisk tilstand

Færdselsuheldet betød at vejen var spærret i begge retninger, og bilister blev opfordret til at finde andre ruter - og især ikke at lave ulovlige vendinger på vejen til fare for øvrige færdsel.

Hillerødmotorvejens forlængelse var spærret, mens de tekniske undersøgelser i forbindelse med færdselsuheldet stod på - kollisionen medførte at en af bilerne fik motoren revet ud af motorrummet.

Der er nu genåbnet på uheldsstedet.